""Golf och tid

Golf har två olika men sammanhängande tidsproblem. Rent allmänt är en 18-håls runda tidskrävande och konkurrerar med andra aktiviteter, dels stör sig många på Långsamt spel.

Bägge problemen leder till att många slutar spela, vilket ger många klubbar ekonomiska bekymmer - se exempel.

.. För att golf ska växa kommer det att krävas sätt att spela golf som tar mycket mindre tid än idag. Tid är värdefullt för alla ...
Gary Player, vinnare av 9 majorstitlar och 165 tävlingar

Se hela citatet och en analys av golf från HSBC-bank

Långsamt spel blir snabbt irriterande
Läs mer om hur man kan förbättra situationen ...

Den stora in- och utflödet av golfspelare i USA

In- och utflöde (churn rate) av kunder är ett nyckeltal i mobilindustrin. Det beskriver antalet abonnenter som byter operatör varje år. Golf har sin egen omsättningsproblematik.

Golf churn rate in USAChurn rate

I USA lär det gå c:a 3,5 före detta golfare på varje aktiv golfare. I oktober 2014 redovisade SGF att att många kvinnor slutar redan året efter att de börjat. Medlemsomsättningen i Sverige är c:a 10% årligen. Mer analys vore bra.

FörbättringarGradvisa förbättringar och innovationer

Räcker många små steg av förbättringar för att fler ska fortsätta/börja spela golf?

Det finns en hel katalog av förbättringar som är möjliga och ofta nödvändiga: t ex bättre tidsbokningssystem, kommunikation mellan klubbar och medlemmar, marknadsföring och en bättre golfkultur med mera.

Klubbarna blir mer olika i framtiden

Det behövs också förändringar som tillför något annorlunda än vad förbättringar gör, även om de senare kan kräva både idérikedom och stor genomförandeenergi. Dropgolf är ETT exempel på en sådan innovation.

Tee it forwardPGA USA har ett projekt TEE IT FORWARD som stöds av många klubbar. Golfarna uppmanas att välja det tee som passar deras spelstyrka. Fler börjar spela längre fram och får lättare att nå green på förväntat antal slag. Benämningarna herr- och damtee håller också på att försvinna och ersättas av längdmarkeringar per runda beroende på vilken tee man startar på, det så kallade hektometersystemet.

golf och tid

Ligger golf bra till i nu-tiden?

Fokus på Närspelet

Bättre närspel är en mycket bra väg till lägre scorer. Dropgolf är en hälsosam och social promenad i vackra miljöer. Tidsvänligt.

Idéer för mer golf

Golfindustrin i USA har ett forum som heter Golf 20/20. Här redovisas flera intiativ för att få fler intresserade av golf.

Flera europeiska golforganisationer har gått samman om ett liknande initiativ i Grow the game of golf.

nine is fine

9 håls rundor kommer att bli allt vanligare. I USA har både Golf Digest och PGA of America och USGA ställt sig bakom Nine is fine.

Fler människor kommer att gå det antal hål som passar deras tidsbudget och andra faktorer. På en del banor är det enklare än andra att spela 6, 9 eller 12 hål om dessa slingor passerar nära klubbhuset.