""Dropgolf-tävlingar

Golfklubbar, företag eller kanske du kan arrangera Dropgolf-tävlingar. Nya spelformer ger omväxling.

Dam- och herrgolf möts i närspel

Många klubbar har regelbundna dam- och herrtävlingar. Vi föreslår att ni provar att någon vecka slå samman dessa till en gemensam tävling i Dropgolf.
I närspel är det inte styrkan som avgör resultatet.

Klubbmästerskap i Dropgolf

Vilken klubb blir först i Sverige?

""

Kombinera golf och Dropgolf

Att spela en 18 håls runda och börja med 9 hål vanlig golf och avsluta med 9 hål Dropgolf är ett sätt att introducera en innovation som Dropgolf. Prova själv.

Man kan både tävla i 9+9 och spela en sällskapsrunda 9+9.

""

Dropgolf siktpinnar

De som organiserar en Dropgolf-tävling sticker ner en Dropgolf siktpinne (87,5 cm) på varje hål. Spelarna droppar sin boll c:a en klubblängd vänster om siktpinnen.

Siktpinnen kan placeras på fairway, i en bunker, i (semi-)ruffen, bakom några buskar eller till och med bakom green.
Mer om Dropgolfs paket med siktpinnar ...

vertical arrows  Visa mer / Dölj Praktiska frågor om tävling i Dropgolf

    Om en grupp privatpersoner ordnar en Dropgolf-tävling kan förslagsvis sista gruppen samla in markörerna som man lånat/hyrt av klubben.

Dropgolf Handicap index

Handicapregler är till för att jämna ut spelarnas chanser att vinna, mot par och andra. Ett håls index är inte ett mått på hålets svårighetsgrad. Indexeringen har en helt annan historia.

I Dropgolf får du halva din klubb-hcp index avrundad till närmast högre heltal (t ex. blir 6.2 och 6,7 [7]). Det högsta antalet handicapslag man kan få är nio. Man kan registrera sina scorer digitalt.

I slagspel: Det spelar ingen roll på vilka hål man har extra slag.

I matchspel: Handicapslag ges på hål där den som har det lägsta handicapet bestämmer var bollen ska droppas. Man kommer i förväg överens om vilka hål som ska ge handicapslag.

Företagsgolf och Dropgolf

Företagsgolfandet sjunker då många tycker att det tar alltför lång tid. En Dropgolf-tävling går fortare och ger spelare med olika spelstyrka och kön möjlighet att tävla tillsammans på ett nytt sätt. Läs mer om företagsgolf ...

jämför golf och Dropgolf

Dropgolf övar din precision

Börja med Dropgolf

Idéer och förslag om hur en klubb kan introducera Dropgolf.

Double Drop

Droppa två bollar vardera och välj vilken du vill spela klart med. Gick det bättre andra gången?

Double Drop är en rolig spelvariant i matchspel och kan dessutom användas om bollen före går alltför långsamt.

Golfklubbar och Närspel

Om en klubb vill att medlemmarna ska förbättra sitt närspel måste de erbjuda närspel i många sammanhang. Driving rangen är främst för långa slag.

mediaformat

Golf överallt

""Golf i media

Dropgolf är med sitt korta format idealiskt för TV-shower, mobila plattformar och nya tävlingsformer.

golferKvinnor och män i närspel

I Dropgolf tävlar män och kvinnor på lika villkor. Det är förmågan som avgör, inte styrkan. Det blir spännande och publikdragande. Klassisk golf är mycket mansdominerad, men Dropgolf kan inspirera fler kvinnor att spela golf.

Utveckling av publik och format

Att se sport på sin mobil, padda eller andra mindre skärmar växer rasande fort och många tror att dessa snart kommer att vara de dominerande formaten. Detta kommer såklart att påverka både hur innehållet presenteras, men också hur sporten/spelet utformas. Vilket innehåll? Statistiken för mediakonsumtion av golf kommer att påverka såväl innehåll som format. TV är helt centralt för golf.

Vi tror att det relativt lilla formatet - i plats och tid - som Dropgolf har, lämpar sig utmärkt för det nya medialandskapet.

Det är också möjligt att Dropgolf kan komma att attrahera en delvis annorlunda publik än de som idag ser golf på TV och i mobiler.

Kostnader för att producera Dropgolf-media

Det är mycket billigare att producera en show med Dropgolf än en klassisk golftävling eftersom det är betydligt mindre ytor man ska täcka. Detta öppnar för mer lokala och regionala sändningar.