""Sponsorer och golf

Över 10.000 företag i Sverige sponsrar en golfklubb vilket ofta är 8-15% av de flesta klubbars budget. Sponsorernas syn på golfsponsring är en viktig fråga.

Varför sponsrar företag golf?

De globala bolagen sponsrar stora tävlingar snarare än enskilda klubbar och väljer sponsorområden efter andra kriterier än mellanstora och små företag. Stora svenska företag som Nordea - Nordea Tour, SEB och Skandia - Olympiagolfen och andra tävlingar är ofta sponsorer till många (>10) klubbar.

En tredje kategori är stora företag som sponsrar några få klubbar och den fjärde kategorin är de som sponsrar en klubb. Det vanligaste är att företagen tecknar sig för ett relativt väl fördefinierat sponsorpaket.

De största företagen kombinerar varumärkesbyggande med oftast större kundevents. De mindre företagen har troligen en ledning som spelar golf, har personliga relationer med klubben och mindre krav på direkt affärsmässig nytta, även om detta är en bra bonus.

Golfsponsorer och långsiktighet

Såvitt vi känner till finns det ingen publik analys som visar hur långsiktiga sponsorrelationerna är.

Golfsponsorer och synlighet

Om man kommer till en klubb eller en klubbs hemsida är sponsorrelationen synlig på olika sätt. Vi tror att detta är ett område som kan komma att - och i vissa avseenden gärna skulle - förändras.

förlorad golfboll

För det första vore det behagligt att gradera upp sponsornärvaron från själva banan till klubbhus, hemsidan och andra aktiviteter. PGA Sweden National i Skåne är ett utmärkt exempel där banan är reklamfri. Att Hålsponsor är en vanlig sponsorkategori på många klubbar är ett problem man får ersätta med andra lösningar. Det finns inga studier som säger att det är effektivt med en företagsskylt på en utslagsplats.

Sponsorerna är mycket olika synliga på klubbarnas hemsidor. En del finns inte alls med, andra blir synliga slumpmässigt och en del återfinns under en rubrik som Sponsorer eller Samarbetspartners, några har länkar från namnen till sponsorna hemsida - andra inte. Hittills har vi inte hittat någon sponsor som på klubbens hemsida säger varför de är sponsorer.

Golfsponsorer och nätverk

Några av de större klubbarna arbetar långsiktigt med att bygga upp ganska ambitiösa Affärsnätverk medan de flesta kan sägas anordna vad man kan kalla Sponsorträffar. Även här kommer skillnaden att öka mellan de största och de mindre klubbarna.

Golfsponsorer i ett internationellt perspektiv

Volvo är med sitt deltagande sedan 1989 den äldsta sponsorn på the European Tour. Hur ser Volvo på sitt engagemang i golf och har det förändrats genom åren? Per Ericsson, President, Volvo Event Management Golf, berättar här om golf och Volvo.

After many years of working with ‘What can Volvo do for golf?’ as the starting point, it is now time to ask ourselves what golf can do for Volvo.”

Ett av svaren på frågan blev att Volvo byter inriktning på sin golfsponsring. Man lämnar några tävlingar på Europatouren och fler förändringar kommer nog. På programmet står mer kundnära golfupplevelser, c:a 20% av kunderna spelar golf, och en bättre intern förankring i Volvokoncernen.

Sponsorer som slutar

En stor välkänd klubb skrev om Hålsponsorer i januari 2013. Vi har börjat året med ett flertal avhopp och vissa lite överraskande. Efter vårt möte har vi haft ytterligare tre negativa förändringar på sponsorsidan och det ser ut att bli ett tufft år. Vi har absolut behov av att hitta några nya sponsorer vilket blir tufft ... Källa: klubbens hemsida..

Vilka vindar påverkar golfsponsringen?

Det finns kanske ett samband mellan synen på golf i samhälle och näringsliv, antalet och profilen på medlemmarna i klubben, antalet som spelar företagsgolf och hur framgångsrik en klubbs sponsorverksamhet är. Vi ska försöka inhämta mer kunskap i denna fråga.

innovationer

Golf är en del av naturen - stor bild

Dropgolf och sponsring

En golfklubb kan vara med på Dropgolfs klubblista och detta kan sponras av ETT företag

Framtiden för golfsponsring

Det är vanligt att läsa i klubbarnas årsberättelser att flera sponsorer hoppat av eller valt ett billigare sponsorpaket. Man skriver också att det är svårt att finna nya sponsorer. Vi tror att denna utveckling leder till ökad professionalism.

Se sponsringstips via Golf.se och Sponsringsbloggen.

Några sponsorers Golfsajter

BMW, Emirates, FedEx, HSBC Bank, Ricoh, Rolex, Volvo

Intervjuer om sponsring

Interju med Magnus Hansson, Skandia.