""Långsamt spel

Golf har inte ett, utan två tidsproblem. Golf generellt tar ganska lång tid och hur man ska hantera problemen med långsamt spel på banorna.

Det behövs ett Golfkultur.se - Läs mer

Dropgolfs bidrag till snabbare spel av vanlig golf

Vårt förslag är att det ska finnas en sida på varje golfklubbs hemsida där klubben berättar om sin policy för bättre speltempo, vilka konkreta tempoprojekt man driver och något om sina resultat och erfarenheter.

Citat från två kända golfare

Golf tar för lång tid. Rondtider över fyra timmar, ibland närmare fem, är mer regel än undantag idag. I undersökning efter undersökning uppger spelare att de slutat, tänker sluta eller spelar färre ronder än de önskar på grund av att det tar för lång tid. Mikael Sorling. Läs hela artikeln. Pdf.

Vi hamnade på en resort på Öland och fick uppleva en 5.5 timmars runda i sommar. Att gå en tvåboll i ett fyrbollsträsk som inte släpper igenom är elände oavsett om solen skiner. ...Vad gör vi åt långsamt spel? ... Ja, i stort sett ingenting
Läs hela artikeln av Dan Persson.

Bägge artiklarna innehåller goda förslag till förbättringar.

Förbättringar måste drivas av varje klubb
svenska golfförbundet

Vilken roll har Svenska golfförbundet för att råda bot på långsamt spel? Det behövs många goda krafter för att lyfta fram och utveckla förslaget om Golfkultur. Behovet är stort.

utflödeLångsamt spel kostar klubbarna pengar

Om en klubb börjar med att uppskatta vad långsamt spel kostar i form av uteblivna intäkter och badwill får man ett strakt motiv för att ägna sig åt problemet.

Förändringar kräver analys, vilja och många lokala förhandlingar

I grunden behövs (databaserad) kunskap om vilka faktorer som påverkar speltiderna och vem som kan påverka dessa faktorer.
Till exempel påverkar klubben

  • Banans design
  • Skötsel, ruffhöjder och stimpfaktor
  • Starttider
  • Kontroll och påföljder gällande speltempo
  • Övervakning; från rangers till elektroniska system
  • Sitt engagemang i frågan. T ex medverkan i Golfkultur.se

Enskilda personer och grupper har till exempel ansvar för

  • Sin spelkompetens
  • Att hålla fem-minuters regeln vid bolletning
  • Provsvinga lagom mycket och hålla tempo på green
  • Släppa igenom när framförvarande hål är tomt

Det är svårt att förändra enskilda personers beteende och än svårare att förändra gruppers beteenden. Det krävs en bra dialog med klubbens medlemmar och lite känsla för konflikthantering.

långsamt spel i golf

Ibland står - Tiden nästan stilla

Golfkultur

Dropgolf arbetar för att det skapas en hemsida - t ex golfkultur.se - med länkar till alla golfklubbar som har en sida om Golfkultur.
Läs mer om Golfkultur ..