""EN sponsor per golfklubb

Ett företag som sponsrar en golfklubbs medverkan i Dropgolfs klubblista visar att man är intresserad av innovationer.

Sponsorn visas i Dropgolfs klubblista och på denna sida. Endast EN sponsor per klubb.

early adopters;

Tänka utanför vilken box?

Innovationer är en form av dialog

Att sponsra en klubbs medverkan i Dropgolf kan vara ett intressant komplement till den vanliga sponsringen eller ett alternativ i andra situationer.
Det har ett positivt signalvärde att agera innovativt inom många områden. Om golf och innovationer ...

Sponsorkostnaden är 5.000 kr/år. Sponsorn får ett antal frirundor Dropgolf och 200 Dropgolf scorekort. Golf är inne i en period av omvandling och det krävs mycket nytänkande.

Klubbar som lyfter fram närspelet

Klubbar i Dropgolfs klubblista ger greenfee-gäster rabatt eller annan förmån när de spelar Dropgolf. Målet är fler golfrundor och bättre golfare. Och att attrahera golfare som slutat och de som är nybörjare.

Klubben får ...

rätt att använda konceptet Dropgolf® i sin verksamhet och 300 scorekort varje år. Kontakta oss för mer information.

""Företag som sponsrar en golfklubb

apportgasApportgas AB

Apportgas är Sveriges första fristående leverantör av naturgas. Säker tillförsel och lägre kostnader för kunderna. Baserat i Lund och drivs av Gustaf Wachtmeister och medarbetare. Läs mer om Apportgas ...

Apportgas är öppen för en diskussion med en klubb i Skåne.

logoFöretag B - demo

B är ett ledande företag inom ventilation. Vår utvecklingsavdelning älskar utmaningar. Varje år väljer vi ut två företag i världen som har namn om sig att vara goda innovatörer, och så ser vi vad vi kanske kan lära av dessa.

logoFöretag C - demo

C arbetar med rekrytering av högre chefer. Vi har specialkompetens för att bedöma hur potentiella kandidater kan leva upp till ett strategiskt beslut om ökad innovationstakt i ett företag.

golfsponsor

Inspirerad av René Magritte. RM på Artsy

Sponsorer och företagsgolf

Det finns över 10.000 företag i Sverige som sponsrar en golfklubb. Läs också om några av de internationella sponsorerna.

Inspiration & innovation

Se och lyssna på mer än 1.500 fascinerande föredrag inom alla områden. Gå till TED. En annan bra kunskaps- och inspirationskälla är Technology review från MIT.

Föredrag om innovationer

Johan Schlasberg, grundare av Dropgolf och strategikonsult, håller också föredrag om bland annat innovationer. Läs mer ...

Match-making klubb/företag

Om ditt företag kan tänka sig att sponsra en golfklubbs medverkan i Dropgolfs klubbblista, kan vi hjälpa till med att finna en intresserad och passande klubb. En golfklubb kan informera oss om att de är intresserade av att vara med på Dropgolfs klubblista om det finns en sponsor. Vänligen kontakta oss.

Sponsorintresserade företag

# Apportgas - klubb i Skåne