""Klubbchefer om golf och framtiden

I många klubbar skriver ordföranden eller klubbchefen en eller flera gånger per år brev till klubbens medlemmar. Här presenteras ett urval av publikt tillgänglig information. Öppenhet bidrar till ett bättre Golf-Sverige.

Bosjökloster GK

Bosjökloster firade 40-årsjubileum 2014. I ett nyhetsbrev gör man en mycket genomarbetat presentation av såväl klubbens historia som utvecklingen av klubbens intäkter och kostnader.

... 2013 genomfördes den största förändringen av banans karaktär då vi byggde om till s.k. nummertees. Istället för vit, gul, blå och röd tees finns det nu bana 61, 58, 54, 50 och 45. Dessutom finns det enklare tees för bana 38 avsedd för nybörjare med hcp över 36... Totalt har under [de senaste] tjugo år investerats för 11.087 Tkr.

vertical arrows  Visa mer

... Även 2013 var den största inkomskällan medlemmarnas avgifter 45% eller 2.662.000 kr. Greenfeen var 27% eller 1.557.681 kr. greenfees Se stor graf. Lönebidragen var 16% eller 932.558 kr. I övrigt som är 12% ingår reklamintäkter med 257.600 kr, Hyresintäkter med 50.097 kr, kommittéintäkter med 94.556 kr, tävlingsintäkter med 57.440 kr. Medlemsintäkterna har alltså i procent av totala intäkterna halverats [jämfört med 1993] ...
2014-04. Håkan Asmoarp, ordförande i Bosjökloster GK

Halmstad GK

... Till skillnad från så många andra klubbar har vi varit lyckligt lottade de senaste åren genom tillströmningen av nya medlemmar. Framför allt beror det på att vi förändrat medlemskapen, så att de bättre möter golfarens krav och möjligheter till spel.

vertical arrows  Visa mer

Något positivt som ni medlemmar kan bidraga med kräver en minimal insats, men skulle verkligen förändra hur våra banor upplevs och spelas. Till nästa säsong önskar jag att alla medlemmar lagar minst två nedslagsmärken per green samt lägger tillbaka sin torv på fairway. Tänk vilken effekt det skulle ha ...
2014-11. Urban Jansson, ordförande i Halmstad GK

... Halmstad Golfklubbs största och viktigaste utmaning just nu är hur vi skall hantera vårt fantastiska läge. När jag skriver så, menar jag det faktum att stora delar av våra banor ligger inom skyddszonerna för Söndrums vattentäkt. Våra möjligheter att med dagens teknik bedriva skötsel av våra banor begränsas sålunda av de regler som finns för vattentäkten.
... Det som jag är mest stolt över efter säsongen 2014 är vår restaurang. Åter framstår den som vår gemensamma samlingsplats och det som lyfter det så eftersökta klubblivet. Genom tävlingar och andra arrangemang har restaurangen blivit det naturliga valet för medlemmen igen.
... Vi som golfare har en komplex och speciell relation till starka drycker. Samtidigt som vi lyder Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets policys och regler, har alkohol alltid haft en förunderlig koppling till spelet – främst genom närheten till restauranger i anslutning till banorna... Vi kan emellertid inte blunda för att överdriven alkoholkonsumtion i samband med golfspel påverkar alla som vistas på klubben, inte minst våra juniorer. Vi som vuxna medlemmar måste tänka på att vi har ett eget ansvar för vårt uppträdande. Det är därmed upp till vårt omdöme att nyttja alkohol på klubben. Vi tjänar också som förebilder för yngre spelare och det är något som inte skall underskattas.
2014-11. Christian Jakobsson, klubbdirektör i Halmstad GK

Kalmar GK

... Kalmar Golfklubb fortsätter att växa. När vi summerar detta år så är vi över 2500 medlemmar i klubben. Det är vår klubbs ”all time high” ... Många av våra kommittéer ser en fortsatt stark utveckling och tillströmning av medlemmar vilket är väldigt roligt. Det ideella engagemanget är fortsatt en viktig del av helheten på golfklubben

vertical arrows  Visa mer

Under 2015 kommer vi ha stor hjälp av vår etablerade Resurspool – ett register över medlemmar som kan och vill bidrag med sin kunskap, erfarenhet och tid när behov från klubben finns. Vi tror det finns mycket teoretisk och praktisk kunskap och kraft samlad bland er medlemmar och det vill vi ta vara på ...
2014-11. Mårten Olander, klubbchef i Kalmar GK

Ljunghusens GK

Ljunghusens GK publicerar ett Ordförandebrev några gånger per år och har en informationsrik klubbtidning - Ljungentelegrafen. Vi börjar med ett citat för att lyfta fram hur många som arbetar ideellt på en golfbana.

... Vi hade ett styrelsemöte den 31/3 [2014] och från detta kan jag rapportera att alla våra kommittéers sammansättningar är nu klara och det innebär att 90 funktionärer är involverade i det ideella arbetet på klubben.

vertical arrows  Visa mer

Till dessa kan vi dessutom mobilisera ca 20-tal extra personer som hjälper oss under säsongen. Ett flertal av oss och också involverade som funktionärer på Nordea Master på PGA. Detta är ett fantastiskt bevis på den äkta klubbanda som finns på Ljunghusen.

Om SGF:s Förbundsmöte: Bl.a. godkändes SGF förslag till 50/50, ett jämställdhetsprojekt som har som mål att få fler kvinnor att fortsätta/ börja spela golf. Målet är att 30 % av golfarna i Sverige ska vara kvinnor. En ambitionsnivå vi på LjGK tycker är för låg eftersom vi snart har 40 % kvinnor som medlemmar.... Personligen saknade jag en diskussion hur vi ska utveckla golfspelandet i Sverige, vi får hoppas att Förbundsstyrelsen satsar på detta 2015.
2014-04. Stefan Lindvall, ordförande i Ljunghusens GK

Romeleåsens GK

... den klart hetaste frågan för en golfklubbs styrelse är hur vi får fler att spela golf och helst då spela mer på vår golfanläggning. Jag ser inte de andra skånska golfklubbarna som primära konkurrenter. Det är snarare så att det är andra aktiviteter som är konkurrenter till golfen. Gym växer upp som svampar i jorden, långlopp som Vasaloppet ...

vertical arrows  Visa mer

Vansbrosimningen och Vättern runt är övertecknade efter ett par dagar. Triathlon och motionslopp blir större och större. Ungdomarna sitter allt längre tid framför sina paddor, telefoner eller datorer och ägnar massvis med timmar åt att kommunicera på nätet eller bara surfa runt eller spela krigsspel. Det är här vi ser våra konkurrenter och vill vi vinna dessa matcher, då måste vi tänka i nya banor och försöka locka nya spelare till vår sport och till Romeleåsen ...
2014-11. Lars H Håkansson, ordförande i Romeleåsens GK.

Visby GK

Visby GK har publicerat beslutsunderlag som säkert många andra klubbar kan ha nytta av.

... Det är styrelsens uppfattning att Visby Golfklubb även i framtiden ska ha en av landets högst rankade golfanläggningar. För att uppnå detta måste styrelsen veta vad du som medlem vill ha för att du ska fortsätta att vara medlem.

vertical arrows  Visa mer

Styrelsen måste också vara uppdaterad på vad morgondagens medlemmar kommer att se som viktigt för att välja att bli medlemmar i Visby Golfklubb. Därför är medlemsundersökningar och omvärldsanalyser viktiga redskap för klubbledning och styrelse. För att kunna vara en av landets högst rankade anläggningar är lönsamhet ett absolut krav. Det är en tydlig trend att medlemskap i föreningar är på nedåtgående och då måste vi på allvar räkna med att detta gäller även för Visby Golfklubb. Därför undersöker styrelsen hur intäkterna kan ökas på andra sätt än enbart genom årsavgiftshöjningar ...

... Föreningsrådet har under 2014 tagit form och är på rätt väg att bli det forum för föreningsfrågor och aktiviteter i golfklubben som det är tänkt. Föreningsrådet vill bli en ännu bättre kanal mellan medlemmar och styrelse/klubbledning. För att verkligen få fram medlemmars åsikter och förslag till föreningsrådet behövs mer kommunikation till medlemmarna om att rådet finns, hur det fungerar och om kontaktvägarna in. Föreningsrådet kommer därför bli mer synliga på hemsida och i nyhetsbrev under 2015. Se hela dokumentet.

På senare år har andelen föreningsbenägna medlemmar ökat i förhållande till det totala antalet medlemmar. Vi ser idag att ett fåtal starka golfklubbar sakta börjar ”äta upp” de mindre golfklubbarna... Av rädsla för att tappa fler medlemmar har många golfklubbar skapat nya och billigare medlemsformer. Även om klubbarna har lyckats att bromsa medlemstappet har det ofta blivit på bekostnad av intäkterna... Som kund till en golfklubb värdesätter du service och kvalitet på ett helt annat sätt än den föreningsbenägna medlemmen i en golfklubb. Sammantaget är det därför lättare för den stora klubben med mer resurser att attrahera nya medlemmar än den lilla klubben med små resurser. Se hela dokumenetet om framtida vägval
2014-11. Styrelsen i Visby GK

Fortsättning följer ...

golfstrategi - spår i bunkersanden

Spår och en väg framåt

Urval och redigering

Det finns c:a 1.000 personer - klubbchefer och ordföranden - plus en del kommittéansvariga som utgör Citatbasen för denna sida.

Öppenhet och lärande

Det är stor variation i hur mycket klubbar berättar öppet om sin verksamhet. Många klubbar kräver inloggning för både Nyhetsbrev och Årsmöteshandlingar medan andra har en öppnare attityd.

Vi tror att öppenhet är positiv och bidrar till att man kan lära av varandra. Det är också bra för möjliga nya sponsorer och nya medlemmar.

Det blir allt viktigare för klubbar att regelbundet tänka igenom sin kommunikationsstrategi.

Frågor till klubbledningar

Vi frågar nu ett antal klubbar om sin informationspolicy och om detta är en fråga som man diskuterar internt.

Svar kan, efter medgivande, komma att publiceras här.