""Golfklubbar och strategi för närspel

Det är svårt att undvika att notera att golf är i omvandling och många är intresserade av orsakerna till detta antingen man är (ex-)golfare, klubbansvarig eller driver företag i golfbranschen.

Är närspel en strategisk fråga?

Denna sida inbjuder till en diskussion om klubbarnas syn på närspel och om närspel kan bli (borde vara) en strategisk fråga.

Många klubbar har en strategi för sin juniorverksamhet, sitt tävlingsprogram och så vidare, men kan närspel verkligen kallas för eller bli en strategisk fråga som tänkas bli tillräckligt viktig för att väsentligt bidra till verksamhetens grundläggande mål? Och vad ska man i så fall göra?

50-100.000 nybörjare i golf per år i Sverige

Enligt statistik från Svenska Golfförbundet är det c:a 50.000 personer som varje år blir nya medlemmar i en golfklubb. Långt ifrån alla som åker till en golfklubb, tar några lektioner och provar spela golf blir medlemmar. Låt oss anta att 50.000 provar golf, men inte blir medlemmar i någon klubb. De bästa e-handelsföretagen arbetar med att lära sig mer om varför besökarna avbryter sitt köp, vad vet man om provgolfares - mäns och kvinnors - upplevelser och beslut att inte bli golfare?

Höghandicapare och prova-på-golfare

förlorad golfboll

Många av nybörjarna är endast medlemmar ett år eller slutar inom några få år. Vad vet man om denna exit-process? Ett av de oftast nämnda skälen är att de som lämnar ger upp då de inte blir tillräckligt bra för att tycka att det är roligt. Vi hävdar att nybörjare ska fokusera på sitt närspel och att öva sin känsla för klubban/bollen. Bättre närspel ökar sannolikheten att man fortsätter spela golf.

 

närspelsperspektivNärspelsperspektiv

I en strategi för närspel ingår att se många frågor ur ett närspelsperspektiv; medlemskap, korthål, driving range, övningsområden för närspel, utbildning av nybörjare, investeringar, greenfee, närspel som differentierings- och konkurrensfaktor, banskötsel, årstidseffekter med mera.

De flesta golfklubbar har prioriterat en driving range för långa slag. Att stå i en lång rad och öva närspel mot en flagga på en driving range är inte tillräckligt stimulerande. Här finns utrymme för många nya lösningar.

golfklubbar och närspel

De är med i samma tävling

Klubbmästerskap i närspel

Vilken klubb blir först med att anordna ett könsneutralt klubbmästerskap i närspel?