""Ja, men ... och Vanliga frågor

Nya idéer möts ofta med en mening som börjar med Ja, men ...
Vi gissar att du känner igen reaktionen, det måste vara en del av den mänskliga naturen :-)

Vi har en FAQ-avdelning med frågor och svar.

Kan man spela Dropgolf var man vill?

Ja, men ...

.. Vad händer när en grupp som spelar Dropgolf kommer ifatt en grupp som spelar vanlig golf?

Idag händer det att en ensam spelare eller grupp på två personer går ifatt en grupp på fyra personer. Det finns en etablerad etikett i golf för att lösa detta. En Dropgolf-grupp kan passera eller spela igenom fortare än en klassisk-golf-grupp. De flesta golfklubbar är de flesta dagar inte överbelastade annat än periodvis. Vi håller på med en statistisk analys av beläggningsvariationen - tider och spelare per starttid - på ett representativt urval av klubbar. En - och tvåbollar är preliminärt c:a 15% av starterna. 10 - 15 en/två-bollar per dag och bana är inte ovanligt.

Fyra personer som spelar Dropgolf kan ungefär sägas motsvara två som spelar klassisk golf.

På en Företagsgolf har man full kontroll på banan och det kan inte förekomma någon trängseleffekt med de som spelar klassisk golf.

Att slå långt är det roligaste jag vet

.. Jag bara älskar när mitt utslag flyger iväg över fairway och klyver den i två delar.

Det är en fantastisk känsla, fortsätt att njuta av dina utslag när du spelar klassisk golf. Och tänk bort att det finns slice, quick hook och vattendrag som är som magneter för golfbollar :-)

I framtiden kommer allt fler att öva precision.

Om korthålsbanor

.. varför inte spela på korthålsbanor eller bara 6/9 hål om man inte har tid med 18 hål?

Dropgolf kan och ska spelas på alla vanliga golfbanor. I Dropgolf får du en lång promenad - ja, vi vet att (alltför) många använder golfbilar, inte minst i USA - över 18 hål i en vacker miljö och kan samtala med dina medspelare. Dropgolf är mycket socialt.

Korthålsbanor vare sig de har 6, 9 eller 12 hål är alla varianter av vanlig golf. På alla korthålsbanor börjar man spela från ett tee, dvs man börjar alltid spela på i princip samma ställe. Dropgolf erbjuder en mycket stor variation på ställe att börja spela.

Jag har ingen brådska

.. Jag har all tid i världen och det gör mig inget att det tar lite tid att gå en hel runda.

Det finns ingen anledning att byta spelmodell, såvida du inte har lust att då och då prova en ny variant av golf, mat eller annat där lite omväxling kan förnöja.

Jag gillar det vi alltid gjort

.. min klubb, min pro, min make, vår organisation ... kommer nog inte att ta till sig Dropgolf.

Droppen urholkar stenen, inte genom sin tyngd utan genom att ofta falla. Du kan alltid prova Dropgolf på din hemmaklubb.

Allting förändras, ibland till och med för att det blir ett måste. För några år sedan infördes en kortform av cricket. Det hade ingen trott vara möjligt innan det faktiskt skedde. Dropgolf kommer att slå igenom bland annat tack vare att Dropgolf ligger i fas med flera starka trender i tiden.

Vanliga frågor - FAQ

1. Är det i enlighet med golfreglerna att spela Dropgolf?

Ja och nej. Dropgolf spelas med standardregler, förutom att man börjar spela mellan 100 och 10 meter från green. Tävlingsreglerna i Dropgolf är något annorlunda.

2. Vad händer när en grupp som spelar Dropgolf går ifatt en annan grupp?

Företagsgolf och speciella event har man full kontroll över banan och det finns inget trängselproblem.

Det finns en etablerad etikett i golf för hur man erbjuds att gå igenom en framförvarande grupp. En Dropgolf-grupp ska inte spela igenom, utan man ska GÅ förbi vilket är snabbare än vanligt. Vissa veckor och tider är några banor mycket bokade, men de finns ofta mycket plats på banorna. Få banor har enligt en stor databaserad studie vi gjort mer än 30% beläggning genomsnittligt under den normala spelsäsongen.

När vi fått mer rapporter från fältet ska vi återkomma till frågan. Berätta gärna för oss. Det kan bli så att det växer fram lokala regler. Nästa generations tidsbokningssystem blir förhoppningsvis smartare än idag.

3. Vem bestämmer reglerna i Dropgolf?

Innan en officiell organisation som till exempel Royal and Ancient antar några regler som gäller Dropgolf bestäms de av Dropgolf AB. Dessa regler kan komma att ändras och dina synpunkter är välkomna. En del klubbar kommer därutöver att anta lokala regler för Dropgolf.

4. Varför spelas Dropgolf mellan 100 och 10 meter från green?

Detta avstånd är markerat på väldigt många golfhål runt om i världen. Nästa avståndsmarkör på 150 meter hade varit alltför långt från green.

Vi uppskattade att 10 meter är ett minimum för att inte göra det alltför lätt eller puttbart. Dessutom försöker vi förenkla Dropgolf genom att använda siffrorna 10, 100 och 50 (par).

FAQ för golfklubbar

Några frågor som kommit upp i våra samtal med golfklubbar eller vi fått återberättat från styrelse- eller kommittémedlemmar. Vi hänvisar ibland till andra sidor som berör en fråga.

1.  I år ska vi prova med orangea tee:s och det är ju ganska likt Dropgolf

Det finns inga likheter mellan orangea tee:s och Dropgolf. Att flytta fram en tee är lite mindre av den vanliga linjära golfen, medan Dropgolf är en cirkulär spelform med green i centrum - se beskrivning om skillnaden mellan vanlig golf och Dropgolf.

2.  Klubbchef: Jag ska höra med vår tränare vad han tycker om Dropgolf

En utmärkt idé och det är därför vi skapat en sida för tränare - För tränare och sagt av tränare.

3.  Klubbchef: Vad är det för skillnad mellan Dropgolf och att spela korthålsbanor?

Det är VIKTIGT att man kan spela Dropgolf på ALLA banor, det ger volym och större intäktsmöjligheter. Däremot kan det vara en bra idé att introducera Dropgolf via spel på en korthålsbana. Dropgolf medverkar till att marknadsföra golf som en del i en sund livsstil och då är det bra att gå lika långt som i vanlig golf. I Dropgolf både rör man sig och blir en bättre golfare. Dropgolf erbjuder variation efter spelarnas önskemål.

4.  Tävlingskommitté: Vi ska ta upp frågan om en Dropgolftävling till nästa års program

Man kan direkt och utan kostnad t ex starta rullande veckotävlingar i Dropgolf. Läs mer om tävlingar.

5.  Vem bestämmer greenfee-rabatt eller andra förmåner och bantider?

Varje klubb bestämmer både sina Dropgolf-erbjudanden och andra villkor som t ex starttider. Villkoren kan varje klubb lätt ändra själv. Det centrala är att man provar sig fram i takt med vunna erfarenheter. Läs mer om golfklubbar.

6.  Vad gör företaget Dropgolf för att göra Dropgolf mer känt?

Här ett urval från vår flerkanalsstrategi. I grunden finns en växande hemsida - på svenska och engelska - som av många, utöver sitt fokus på Dropgolf, gärna ska ses som en resurs om närspel och flera aktuella golfämnen.

Man ska via en sökmotor t ex Google kunna hitta fram till Dropgolf.se. Vid vårt senaste test kom Dropgolf på första sidan för sökfraserna "långsamt spel i golf", "golf och hälsa", "golf och tid", "golfmarknaden", "golf närspel" och fler andra. "Företagsgolf" gick inte lika bra, men vi jobbar på det :-)

Dropgolf ställde 2014 ut på golffackmässan the Nordic Golf Fair

Dropgolf har en eShop för några produkter som är bra vid Dropgolf-spel - t ex scorekort och Dropgolf-siktpinnar som på sikt stärker varumärket Dropgolf.

Vi skickar regelbundet material till klubbar, skribenter och golfare om Dropgolf.

Vi försöker inspirera golfklubbar att använda Dropgolf i utbildning och i tävlingar.

Närvaro på Facebook och andra sociala media kommer efterhand.

Vanliga frågor och Ja, men

Ibland är det grönt på andra sidan