""Hur man kan introducera Dropgolf

Berätta på hemsidan att klubben är med på Dropgolfs Klubblista, skriv något om fokus på närspel och länka till Dropgolf.se

Om andra undrar vad du spelar: ge dom gärna ett Dropgolf scorekort.

listNågra förslag

Fokus på närspel, underhållande, tidsbesparande och kreativt.

Man måste prova sig fram

Hör gärna av dig och berätta om era erfarenheter. Se frågor och Ja, men ..

TimePraktiska frågor

När en golfklubb är med på Dropgolfs Klubblista finns det några praktiska servicefrågor. Scorekort måste vara tillgängliga utöver hänvisning till vår innehållsrika och flerspråkiga hemsida. Dropgolf AB kommer att sända klubben 300 tryckta Dropgolf scorekort.

introduktion av Dropgolf

Först var dom bara två

Ja, men ... och FAQ

Vanligaste frågan: hur kan man spela Dropgolf och vanlig golf på samma gång på banan?
Läs om hur det faktiskt ser ut på banorna och vad som händer ..

Korthål och Dropgolf

Dropgolf kan spelas på ALLA banor, men en klubb kan mycket väl börja med att introducera Dropgolf enbart på sin korthålsbana.

Spelvillkor anges på Klubblistan och ändras lätt av klubben via inloggning.