""Golf och Innovationer

Vilka innovationer behövs i golfvärlden och hur kan golf förändras? På en stor europeisk golfkonferens 2012 var de två nyckelorden för golf i framtiden ekologisk hållbarhet (läs mer) och innovationer.

Fokus för denna sida är golf och innovationer i USA och Europa. Golf i länder som Kina expanderar, men även där finns utmaningar. Bakgrunden till den ökande diskussionen om innovationer är att golfspelandet i många länder har minskat med c:a 25% det senaste 10 åren. Se t ex videon till höger.

Vem ska vi lära av?

it-partners

Golklubbar och tillverkare av framför allt golfklubbor har under många år haft ett nära och sammanvävt förhållande. Man kan jämföra det med det mångåriga och mycket framgångsrika samarbetet mellan Microsoft och chiptillverkaren Intel. Idag samarbetar de fortfarande men inte alls på samma nära sätt som tidigare.

Vi ser en liknande utveckling inom golfbranschen. Producenternas nya golfklubbor och marknadsföring är inte längre en lika viktig del i golfklubbarnas strategier. Man kan till och med säga att klubbarna behöver frigöra sig från producenterna. Det betyder till exempel att klubbarnas butiker blir mindre viktiga och att klubbens pro, som gärna ska vara anställd av klubben för att arbeta med en större helhet, i första hand ska arbeta med undervisning och kundservice.

Vår långtidsprognos för golf i Sverige

Klubbarna har förvisso olika situationer, men golf är för närvarande, i Sverige, en sport - en umgängesform - med stigande medelålder och där c:a 60% av klubbarna hade färre medlemmar 2014 än 2013. Vår prognos är att antalet medlemmar i golfklubbar kommer att minska med 15-20% (från c:a 475.000 till c:a 400.000) de närmsta åren, att medlemsformerna forsvagar klubbarnas ekonomi, att c:a 50 klubbar kommer att läggas ner och att kostnaden för att spela golf kommer att öka.

Svenska Golfförbundet sticker i stort sett huvudet i sanden och trumpetar i sista numret av Svensk Golf 2014 att nu vänder det och att nu känns det roligt att arbeta med golf igen. En sådan attityd försvårar den nödvändiga omställningen av den svenska golfmarknaden.

Vår grundsyn är att det är roligt att arbeta med att utveckla golfmarknaden och golf även om det om några år endast finns 400.000 personer som spelar golf och under 400 golfklubbar. Den spännande och krävande utmaningen är att finna en ny plattform, en ny jämvikt och att förädla den.

Behövs innovationer för golfklubbor?

golf och teknologi

Producenterna svarar självklart JA på frågan och kommer varje år, framför allt för träklubbor, med minst en ny modell per år. För klubbshoppar och golfkedjor innebär det möjligheter till ökad försäljning.

Med dagens höga kvalitet och kapacitet har nya klubbor vad ekonomer kallar för avtagande gränsnytta. De klubbor som kommer att marknadsföras 2016 med fokus på more distance tillför inget som betyder något för den vanlige golfaren. Ur deras synvinkel vore det bättre om priserna halverades och det blev pengar över till fler lektioner. Tillverkarnas teknologiutveckling styrs till säg 90% av rena försäljningsskäl och det är en av anledningarna till att golfklubbarna behöver en egen agenda.

innovationer

Timing is everything

Varför denna sida?

Johan Schlasberg som utvecklat och driver Dropgolf är i grunden innovations- och strategikonsult och har stort intresse för forskning.

Golf är en av världens största näringar och det är utöver nöjet i att utöva golf intressant att försöka förstå mer av golfens omvandling och framtid.

Intervjuer om golf i framtiden

Video om golf i framtiden publicerad i juni 2014. Bland andra berättar TaylorMade:s förre VD Mark King om golfbranschens behov av innovationer. Hans syn är i princip att allt som säljer fler golfklubbor är OK.

Golf och innovationsfokus

Golf behöver innnovationer som tar sin utgångspunkt i mjuka värden. Några exempel: Hur ska människor trivas bättre på en golfklubb? Hur ska kortare spelformer introduceras? Vad behövs för att fler kvinnor ska spela golf? Hur ska höghandicaparna bli bättre så att de inte slutar?

I ett traditionellt manligt perspektiv behövs mer teknologi i golf för att stimulera golfspelandet. Vi tror inte att detta är smartaste vägen framåt även om undantag finns.

Inspiration & innovation

See and listen to more than 1.500 fascinating lectures in almost any topic. Go to TED. Another great source of knowledge and inspiration is Technology review from MIT, Massachusetts Institute of Technology.