""Golf i framtiden - golf 2020

PGA i America och banken HSBC har oberoende av varandra beställt konsultutredningar om golf i framtiden.

I många delar av världen växer inte golfmarknaden längre och många klubbar kämpar för sin överlevnad och med att hitta nya sätt att behålla sina medlemmar och attrahera nya. Gårdagens kölistor är borta i de flesta klubbar.

Golf i framtiden och behovet av förändring

2011 minskade antalet aktiva spelare i Europa. I vissa delar av världen såsom Asien ökar golf fortfarande, men antalet nya golfprojekt minskar och de flesta banprojekt handlar idag om mindre projekt och designändringar.

Hur kommer golfmarknaden att se 2020 och hur kan vi genom bra innovationer och ansträngningar förbättra den?

Idéerna om vägen framåt beror mycket på hur vi idag tolkar och förstår dagens verklighet.

Vårt favoritcitat

Fråga: Om man blickar framåt det närmsta decenniet, vilka är de största förändringarna som kommer att påverka sporten?

garyplayerSvar: Jag tror att vi kommer att se förändringar i framtiden som gör golfrundorna kortare och mer tillgängliga för vanliga spelare. För att golf ska växa kommer det att krävas sätt att spela golf som tar mycket mindre tid än idag. Tid är värdefullt för alla. Vi har ett ansvar att designa och bygga banor för majoriteten av golfare, inte bara för låghandicapare och proffs.

Gary Player, vinnare av 9 majorstitlar och 165 tävlingar. (HSBC -rapporten)

PGA i America: Golf 2.0

PGA i America organiserar cirka 27.000 golfproffs och har stort inflytande i golfvärlden. 2011 beställde de en studie som heter Golf 2.0 för en ökad förståelse av golf i framtiden.

Golfare som slutat spela golf

Ett resultat var att cirka fyra miljoner personer per år hade slutat spela golf under de senaste åren. Idag är i USA antalet golfare cirka 15% lägre än för ett decennium sedan. En central rekommendation i studien var att försöka få tillbaka dessa förlorade golfare.

Några ser studien som en slags önskelista - till exempel denna artikel i Golfcourseindustry.com - men den innehåller flera bra idéer.

Målet är att öka antalet golfare i USA från dagens 27 miljoner till 32 miljoner 2016 och till 40 miljoner 2020.

Situationens orsaker

Studien pekar på vad de kallar en svag golfekonomi, men säger inte mycket om betydelsen av att hela den amerikanska ekonomin försvagats under senare år. Man kan se de som slutat spela golf som en potentiell rekryteringsbas, men det är ändå alarmerande att så många slutar. Inflödet av nya spelare har lagt något av en slöja över det stora utflödet av spelare.

Golf 2.0 har i grunden sina rötter i den svaga golfekonomin de senaste åren, där vi har sett det totala antalet golfrundor och spelare minska. 2010 var det cirka en miljon golfare som slutade spela. National Golf Association har också redovisat att antalet spelare har minskat med 10% sedan 2005.
Käll: PGA Magazine Sept 2011

Nyckelbudskap i Golf 2.0

Det finns fem nyckelbudskap om marknadsföring till konsumenter i Golf 2.0

  • Golf är en rolig familjeaktivitet
  • Golf är inte dyrt
  • Golf behöver inte betyda 18 hål
  • Kvinnor och golf
  • Golf är hälsosamt

Om att behålla och stärka kärngolfarna

Tee it forward är ett exempel på ett sådant initiativ. Spelare uppmuntras att spela från ett tee längre fram för att anpassa sitt spel till sin spelstandard.

Golfindustrins roll

Självklart måste man välja hur omfattande en studie ska vara, men vi tycker att golfindustrins, banarkitekternas och golfinvesterarnas roll, för att nämna några, kunde ha belysts mer. Man skulle kunna påstår att de är en del av problemen och bara motvilligt en del av lösningen.

HSBC Rapporten:  Golf’s 2020 Vision

Den stora HSBC banken har under många år varit en stor sponsor av flera internationella golftävlingar. 2012 sponsrade de en studie som heter Golf’s 2020 Vision:  The HSBC Report.

En global utblick

Så här inleds rapporten: De trender som kommer att forma golfen i framtiden är samma trender som kommer att forma vår värld: en tyngdpunktsförskjutning mot Asien, en större närvaro av kvinnor i yrkeslivet, urbanisering, utbredningen av digitala teknologier och tryck för att förbättra resursanvändning och öka den ekologiska uthålligheten.

En annorlunda attityd

I HSBC rapporten står inte mycket om kris i golfbranschen, den fokuserar på möjligheter: Spelet fortsätter att växa i populäritet, blir än mer internationellt, hittar nya publiker och attraherar nya spelare på nya marknader, men måste fortsätta att moderniseras för att vara i takt med tiden. För en del i golfsporten kommer detta att vara en stor utmaning. Men att bli irrelevant vore mycket värre än att förändra sig.

Kvinnor och Sport

Två andra starka trender som diskuteras är det växande antalet kvinnor som spelar golf och utvecklingen av golf som sport. i motsättning till mäns ökande vilja att vara tillsammans med sina familjer.

Golfarnas livsstil förändras och golfklubbarna måste anpassa sig genom att tänka annorlunda om de tjänster och faciliteter de erbjuder sina spelare och medlemmar.

Korta format

I ett kapitel som heter - The Innovating Game - tar man upp frågorna om brist på mark och tid: En utmaning för golf, inte minst i Asien, är att nya banor kommer att ligga längre bort från staden, bli svårare att nå och detta gör att allt längre restider ska adderas till de fyra-fem timar det tar att spela en runda golf. Den moderne konsumenten, och detta gäller i hela världen, är allt mer aktsam om sin tid. Även de som har mer fritid än vad de brukade ha - och detta gäller även den framväxande medelklassen i Asien - lägger allt mer av sin tid på många olika sorters aktiviteter och engagemang. Sammantaget betyder detta att vi kommer att se en framväxt av nya spelformer i golf som tar kortare tid och det finns redan tecken på att sådana former växer fram. Denna utveckling inom golfen följer liknande utvecklingar i andra sporter där nya kortare format och spelsätt etablerats. ...... .

Andra ämnen

Rapporten har också intressanta kapitel om teknologiska innovationer, golfvideomarknaden, miljö och uthållighet, golfinvesteringar inom turismindustrin och golf i television och mobila plattformar.

Vårt favoritcitat - från ett Dropgolfperspektiv - finns i intervjun ovan med Gary Player.