""Golfkultur och strategi

I framgångsrika företag ser man sin företagskultur som en strategisk resurs som bland annat stärker sammanhållningen, kundnyttan, varumärket och innovationer. Kan man tala om en gemensam golfkultur och hur kan denna bli en del i en strategi för golfklubbar?

Golf som image och varumärke

Golf är inte ett varumärke i meningen Apple eller Nike, men golfens image har stor betydelse när klubbarna vill behålla sin nuvarande medlemmar och attrahera nya medlemmar, greenfee-spelare och andra gäster. Golf är en av världens största industrier - i USA sägs golf omsätta c:a 70 miljarder USD per år - och det finns starka ekonomiska krafter som vill påverka hur golfens image utvecklas.

Stora delar av golfindustrin vill producera klubbor och bollar som går att slå allt längre med eftersom längd och Power är marknadsföringens nyckelord. Många vill också lätta på regelverket och det framförs idéer om t ex större hålkoppar, att man ska få kasta bollen ur en bunker, dubbla flaggor med mera. Några vill att man ska kunna ta sig fram via batteridriva fordon som Segway och golf-skateboards. Tillbehörsindustrin utvecklar varje år nya program och prylar för att ge spelaren mer information om banan, klubbval och mer. Dessutom kan resultaten via olika appar delas/spridas via olika sociala media.

golf conference 2014;

Golfens framtid diskuteras idag allmänt på internationella golfkonferenser. Inför European Golf Course Owners konferens 2014, VISION 2020 – Explore the Future of Golf, är ett av ämnena kampen mellan de som på olika sätt vill förnya golf och de som kallas traditionalister. Arrangören ansåg i varje fall att

En ska är klar: golf måste vara roligt, annars kommer folk att välja en annan av många alternativa sporter och andra aktiviteter

Vår syn på golfkultur

  • Golf är promenadsport och en del i en hälsosam livsstil i en vacker miljö
  • Golf är socialt och ett trevligt sätt att umgås med vänner
  • Golf behöver bli mindre mansdominerat
  • Slå-långt-konceptet bör minska till förmån för precision och närspel
  • Golf ska i grunden spelas på ett traditionellt sätt
  • Det behövs spelformer som tar olika lång tid
  • Viss förenkling av regelverket vore bra
  • Handicapreglerna borde förenklas så att alla kan förstå dom. Inga Hcp-decimaler
  • Golfens förnyelse ska styras av golfklubbarnas strategier och inte av golfindustrin

Golf och enkelhet

En av de centrala förklaringarna till Apples stora framgånngar var Steven Jobs fokus på enkelhet och att säga NEJ till en lång rad av alla de features som hade varit tekniskt möjlig att lyfta in i Apples produkter och tjänster. Golfklubbar står inför många och inte alltid enkla beslut om hur man vill utveckla sin verksamhet. Kan man t ex både marknadsföra golf som hälsosamt och skaffa fler golfbilar och Segways?

Golfetikett och långsamt spel

slow;Långsamt spel

Vi har en separat sida om långsamt spel. Det finns många som kan berätta om hur de väntat och väntat på folk som aldrig släpper igenom. Men det är viktigt att gå från anekdotiska berättelser, om än många, till mer databaserad kunskap. SGF och klubbarna måste investera i bättre kunskap om och för en bättre golfkultur. Detta kommer bl a att kräva ny teknologi och mer uppföljning om vad som sker på banorna.

vertical arrows  Visa mer / Dölj

I Golfkultur kan ingå flera andra saker som på olika sätt berikar golfupplevelsen på en bana. T ex att man inte gärna ska prata mer än lagom mycket med en medspelare, om det inte är ömsesidigt, som man parats med via Bokningssystemet eller på en företagsgolf.

Golf och miljö

Kunskaperna om hur man på ett ekologiskt uthålligt sätta ska sköta golfbanor växer. Trycket på att banorna håller hög klass ökar och många har insett att smart ekovänlig skötsel också är ekonomisk. Som en del i att berätta om golfens nytta ingår en bättre och mer pedagogisk redovisning av en golfbanas ekologiska avtryck. En miljösmart bana ger konkurrensfördelar och status.

slow;

Geo är en internationell organisation som certifierar golfbanors miljöstatus. I Sverige är det - i oktober 2014 - 13 golfbanor som är certifierade. Se lista. Den senaste är Sigtuna som får mycket lovord inte minst för sitt projekt Sigtuna - ett landskap för alla.

Golfspelarens relation till sin golfbana

Vi anser att golfklubbarna har mycket att vinna på att öka medlemmarnas kunskaper om sin golfbana och dess skötsel. Det man kan mer om respekterar man mer och vårdar mer. Banan blir inte bara en spelplan för golfslagen utan också ett stycke fauna och flora man blir en del av. Varje klubb borde ha en Bandag för att informera sina medlemmar och utrymme på hemsidan under rubriken Golfkultur för banans eko-information.

golfkultur

Kultur bör vårdas och utvecklas

Projektet Golfkultur.se

Projektet Golfkultur.se handlar om hur det som i vid mening kan kallas golfkultur påverkar golfens utveckling och hur golf upplevs av olika intressenter och en bredare allmänhet.

Golfkultur.se är också tänkt att vara en gemensam plattform för att inspirera alla golfklubbar att ha en sida på sin hemsida som enbart handlar om Golfkultur.

Dropgolfs roll är att vara initiativtagare och projektet kan senare lämpligen ägas och drivas av en annan organisation.

Nationellt och lokalt

Sidor om golfkultur bör ha samma namn på varje klubbhemsida.

vertical arrows  Visa mer / Dölj

Det blir mycket lättare för alla att hitta en sida på hemsida om den heter samma sak på alla klubbar. Ligger den dessutom under samma huvudrubrik - t ex klubben - blir den än lättare att hitta. Idag finns flera sidor som berör dessa frågor, men de har olika namn och finns på olika ställen på hemsidorna.

Varje sida måste bland annat innehålla varje klubbs policy och vilka aktiviteter man har för att förbättra klubbens Golfkultur. Det viktigaste med detta förslag är nog att konceptet Golfkultur regelbundet diskuteras i klubben och av medlemmarna.

Golfhistoria och golfkultur

Det är mycket givande att lära sig lite mer om golfens historia. Ett sätt är att besöka hemsidan för Golfhistoriska Sällskapet. Sveriges golfmuseum ligger i Landskrona, vid receptionen på golfklubben, och är värt en längre omväg.

Johan Schlasberg/Dropgolf föreslår att Sällskapet vidgar sitt intresseområde till att även omfatta en dialog om golfkulturens utveckling.

Färre klubbar med bättre ekonomi

För golfindustrin har det ett egenvärde att golf växer, att deras korta produktcykler accepteras av kundkretsen och att produkterna används i det mest skiftande miljöer och sammanhang.

Som vi ser det, vore en mer balanserad golfmarknad bra. Det vore bättre med färre klubbar - gärna med olika profiler - med starkare balansräkningar, bättre resultat och bättre förmåga att bli mer professionella - inom alla områden. Detta skulle stärka en bra golfkultur.