""Golf i Omvandling

Människors syn på golf och golfupplevelser är under omvandling och det är viktigare att försöka förstå denna, än att fokusera på det årliga antalet golfmedlemmar.

golf och trenderDelarna är viktigare än summan

I 2014 års sista nummer av Svensk Golf ska den glada omslagsbilden illustrera att den långa nedgången av antalet medlemmar i svenska golfklubbar nu bytts till en liten men dock uppgång.

Det mest intressanta är emellertid det som sker under ytan av totalsiffran. Dels i form av in- och utflöden i olika åldersgrupper och kön, dels i synen på till exempel medlemskap och golfupplevelser.

vertical arrows  Visa mer / Dölj Analys av in- och utflöden av golfare

Svenska Golfförbundet har en Medlemsstatistik som de lätt kan avläsa för en lite djupare analys.flödesanalysTotalsumman för varje åldersgrupp - säg 22-49 som refereras till i det aktuella numret - är en summa av fyra in- och utflöden i den gruppen. De som var 21 året innan tillkommer, de som var 49 övergår till nästföljande grupp och därtill läggs de som är nya medlemmar respektive inte längre är medlemmar. Ekvationen kan dessutom delas upp efter kön.

Gruppen 22-49 minskade 2014 med 2.083 personer. En närmare analys visar att det tillkom drygt 22.000 nya manliga spelare i denna grupp (enligt uppgift från SGF), men att utflödet av kvinnor var så stort att totalsumman blev negativ för detta intervall. Intervallet 71+ visade den största ökningen med drygt 5.000 personer vilket nästan helt beror på att de som året innan var 70 nu flyttats till nästföljande intervall. Vi har också kommenterat statistiken i vår Blogg om golfmarknaden.

Det hade varit intressant om SGF hade publicerat en mer komplett matris över alla fyra in-och utflöden i varje grupp.

Vilka siffror ska lyftas fram?

Det är massmedialt enkelt och roligt att lyfta fram en positiv total medlemssiffra, men när c:a 50% av alla golfklubbar hade ett sjunkande antal medlemmar 2014 kan man hävda att det vore en bättre strategi att acceptera att golf är i en omvandlingsfas, där kanske antalet medlemmar sjunker några år till, men att golf är och kommer att förbli en stor och av många mycket uppskattad upplevelse och sport som därtill har betydande samhällsnytta.

Många tror att medias rapportering av det minskande antalet golfmedlemmar har blivit något av en självuppfyllande profetia. Enligt den logiken gäller det att förse media med så många positiva tecken som möjligt - t ex att det 2014 finns 908 fler medlemmar än 2013 - för att stärka bilden av golf och därmed intressera fler för golf. Det är mer utvecklingsorienterat att utgå ifrån att mediabilden av golf endast har en marginell betydelse som förklaring till de senaste årens förändrade syn på golf, golfupplevelser, medlemsformer och medlemsantal.

En Omvandlingsstrategi sätter mer press på en konstruktiv diskussion om olika sätt att förändra klubbarnas och kanske också Svenska Golfförbundets fokusområden, arbetssätt, service och organisation. Man hör mycket ofta att golfens organisationer är konservativa och trögföränderliga. Är inte detta en bild - och en verklighet - att försöka förändra? Då kanske också fler kvinnor, ungdomar och familjer skulle vara mer intresserade av golf.

Var finns framtidens golfspelare?

US PGA anlitade en av USA:s mest kända managementkonsulter för att skaffa sig mer kunskap om de förändringar som påverkar golf och golfspel i USA. Man kom fram till en strategi som vänder sig till tre kategorier

  • Förhindra att befintliga medlemmar slutar
  • Locka tillbaka tidigare golfare - mycket stor potential
  • Attrahera helt nya spelare
vertical arrows  Visa mer / Dölj Åsikter från fyra svenska ex-Golfare

• Vi köpte fyra nya set, men våra barn i 20-års åldern tröttnade fort så nu står alla klubborna i garaget.
• Jag var nära att ta grönt kort, men det blev inte tid att göra det färdigt och det var några år sedan.
• Vi var ett gäng kompisar som träffades varje år och spelade golf, men sedan fick vi barn och golfträffarna upphörde.
• I år har jag spelat en runda, så nu går jag ur klubben. Har varit medlem sedan jag var liten.

Golfare och medlemskap

Debatten om medlemskapets framtid

I SGF:s tidning Golf & Affärer nr 5 2012 finns en krönika av Dan Persson, en frekvent golfkrönikor och journalist. Han säger att samhället har en ny syn på medlemskap. Därför har vi nu i ett medlemskollektiv både en liten grupp som bär upp klubben och en stor grupp som ser sig som kunder av en golftjänst. Båda grupperna behövs. Han har i andra artiklar framfört att de som spelar många rundor per år subventioneras av den majoritet som spelar max 10-15 rundor per år. Enligt den logiken borde de förra betala mer och de senare mindre.

En annan aspekt är att fler väljer billigare medlemskap vilket bland annat syns i att klubbar som Bryttsäters GK (13.439 medlemmar 2014) och Söderköpings GK (8.760) attraherar många medlemmar. Dessa siffror hade varit mycket högre om inte många klubbar hade kontrat med att erbjuda egna billiga greenfee-medlemskap för c:a 500 till 1.200 kronor. En konsekvens av denna medlemsförskjutning är att landets samlade intäkter för medlemskap sjunker.

På vår sida Klubbchefer om framtiden har vi citerat Visby GK:s intressanta tankar om medlemskap.

Kön som försvann eller ...

När tillräckligt många människor vet att det är lätt att bli medlem i en klubb försvinner ett av skälen att vara med i en klubb. Men golfmarknaden är relativt lokal och i vissa områden och till vissa klubbar är det fortfarande flera års kö. Halmstad GK är dock ganska unik med över 2.000 på sin väntelista.

Om att spela utan medlemskap

Det är sannolikt att man kommer att kunna spela golf på allt fler banor utan att vara medlem i någon klubb. Greenfee-intäkterna är viktiga och de faktorer som skapade kravet på medlemskap kommer att kunna lösas på nya sätt.

Många nybörjare slutar

Svenska Golfförbundet redovisade nyligen att 13.000 kvinnor som gick med i en golfklubb 2013 inte förnyade sitt medlemskap 2014. Vore både intressant och viktigt att veta mer om varför.

ensam-golfare

Det försvinner golfare i dimman

Golf i omvandling

När man fokuserar på att antalet golfspelare har minskat de senaste åren riskerar man att under-analysera flera andra förändringar. Synen på medlemskap är ETT exempel.

Trenden att fler går 6-9håls-rundor är ett annat exempel.

Vad säger ex-golfare?

Vad säger golfare som slutat spela golf till andra om golf?

Klubbor i garderoberna

Golf medlemsomsättning i USADen vanligaste golfaren i USA är en före detta golfare och det lär gå över 3 ex-golfare per aktiv golfare.
Läs mer om medlemsomsättning, golf och tid.

Enkelhet är en megatrend

Det är en megatrend att det ska vara lätt att förstå och använda en tjänst eller produkt. Är det så i golfvärlden?

Som vi ser det har golf utvecklats mot ökad komplexitet och detta har bidragit till golfens problem idag. Förändringen av handicap-systemet är ett bra exempel och klubbtillverkarnas alltför snabba flöde av nya modeller är ett annat.

exgolfare exgolfare