""Företagsgolf 2015

Antalet events och deltagare i företagsgolf minskar. Vad beror detta på och hur upplever klubbarna denna trend?

Klubbarnas situation är olika och man har olika ambitioner med sin företagsgolf. Många medlemmar är kritiska till företagsgolf och tycker att det trots färre än tio events per år tar för mycket plats på banan. En klubbchef sa det är inte optimal course revenue management att anordna företagsgolf, det är bättre att få in en ny sponsor.

Tid och nätverkseffektivitet

Verklighet 1: Traditionell heldags företagsgolf ersätts med andra events som går fortare och ger mer affärsnytta.

Verklighet 2: Golfens nätverksnytta har fått konkurrens av flera nya nätverksformer - t ex Linkedin - och kraven på nätverkseffektivitet har ökat.

Dropgolf - ett modernt halvdagsformat

  • Kortare företagsgolf ger fler och viktigare gäster
  • Tid till företagsrelevant information
  • Dropgolf är könsneutralt och roligt också för ovana spelare

Golf and DropgolfKombinera golf and Dropgolf

Ett bra sätt att introducera ett nytt koncept eller en ny produkt, är att behålla en del kända faktorer och former och sedan lägga till några nya. Om man i ett event önskar behålla formatet med 18 hål, kan man börja med nio hål vanlig golf och avsluta med nio hål Dropgolf. Detta ger två etappvinnare och en totalvinnare.

En klubb eller ett företag kan via vår eShop anskaffa särskilda Dropgolf-siktpinnar och Dropgolf Scorekort.

Samband mellan sponsorer och företagsgolf?

Finns det något samband mellan den minskande företagsgolfen och att många klubbar finner det allt svårare att behålla och få in sponsorer? Det finns många skäl till att ett företag sponsrar en klubb, att man anordnar en årlig företagsgolf kan vara ett, men om man slutar med det kanske man väljer ett annat sponsorpaket eller inget.

Läs mer om golf och sponsring ...

företagsgolf

Rundgång kan leda till framgång

Dropgolf och tävling

Mer om hur man tävlar i Dropgolf