""Fler kvinnor, men hur?

I Sverige var andelen kvinnliga golfspelare 2014 c:a 28% och i många länder är andelen ner mot 20%. Andelen unga kvinnor är ännu lägre. Den vanligaste golfaren är en man i 50+ åldern.

80% av de 1.6 miljoner abonnenterna på Golf Digest i USA är män och den vanligaste omslagsbilden är en man som slår långt och rubriker om att slå längre. Engelska Today's golfer är likartad och har inte haft en kvinna på omslaget på fem år.

Färre golfare ökar intresset för kvinnor

Om man ska förklara det ökande intresset för kvinnor i golf finns det i varje fall två huvudspår. Det ena handlar om att golf i sitt sätt att se på och bemöta kvinnor inte alltför mycket kan avvika från sin tidsmiljö - man vill inte vara alltför omodern. Ett exempel på detta är att Royal & Ancient golf club of S:t Andrews i Skottland röstade - vilket de indirekt hade tvingats till av storsponsorn HSBC bank - för att efter 260 år acceptera kvinnliga medlemmar. Ett svenskt exempel är när Svenska Golfförbundet 2014 ville ha kvotering för att öka antalet kvinnor i att klubbstyrelserna, ett förslag som röstades ner.

Kvinnor som marknad

woman

Det andra huvudspåret är att kvinnor är en kommersielt intressant målgrupp när det totala antalet spelare sjunker eller slutat växa.

Klädindustrin är mer alert i sina ambitioner att få golfande kvinnor att bli mer modemedvetna - byta kläder oftare - än klubbtillverkarna, som i mycket hög grad är fokuserade på att få män att ideligen köpa nya klubbor för att slå längre. Kvinnor verkar inte vara lika intresserade av just den delen av golf, även om det förekommer.

Golfklubbarna har ett stort ekonomiskt intresse i att behålla och rekrytera fler kvinnliga medlemmar. Under 2014 redovisade 56% av alla klubbar ett sjunkande antal medlemmar med -11 eller fler. Det är fler kvinnor än män som slutar - 13.000 kvinnor som blev medlemmar 2013 förnyade inte sitt medlemskap 2014 - och färre kvinnor än män som börjar.

Svenska Golfförbundet driver ett projekt Vision 50/50 där det tydligt uttalas att klubbarna av ekonomiska skäl måste arbeta för att attrahera fler kvinnor.

SGF har publicerat sin plan Vision 50/50 där det bland annat finns en analys av varför golf har svårt att attrahera kvinnor

vertical arrows  Visa mer / Dölj Några punkter från Vision 50/50

3.1 Varför spelar inte fler kvinnor golf?
Nedanstående uppställning har ingen ambition att vara heltäckande, men den samlar en rad argument från olika undersökningar.
Avseende Golf klubben:
• Banorna är för svåra och inte anpassade för kvinnors slagstyrka
• Bemötandet på golfklubbarna tenderar att behandla män och kvinnor olika
• Kvalitét på anläggningarna är bristfällig, t ex. avseende toaletter, röd tee, skyltar etc.
• Tjänster och produkter på golfanläggningen är primärt anpassade för männen
• Omoderna attityder och värderingar lever kvar som kvinnor ogillar

Avseende golfspelaren:
• Kvinnor har inte samma målbild med sin golf som män
• Kvinnor vill i högre omfattning idrotta i grupp
• Kvinnor utvecklar inte sitt spel efter grönt kort utbildningen
• Golf tar för lång tid från andra intressen
• Stor konkurrens från den allmänna motionstrenden
• Kvinnor vill inte tävla i samma omfattning eller på samma sätt som män
• Många tjejer har svårt att hitta spelsällskap man känner sig bekväm med inom golfen
• Golfen upplevs inte som trendig och golfbanan inte som ”a place to be”
• Det finns för få kvinnor inom golfen för att skapa nätverk, såväl i jobbet som privat

Se hela den strategiska planen Vision 50/50.

Om vikten av öppen redovisning på hemsidan

Vi framför här endast ETT av många möjliga förslag att öka antalet kvinnliga och unga golfare. Precis som vi anser om Golfkultur är det viktigt att det på varje klubbs hemsida informeras om hur man arbetar med att göra golf mer attraktivt för kvinnor och unga.

I affärspress som Dagens Industri och många dagstidningar redovisas idag regelbundet hur stora företag besätter viktiga poster - eller inte - med kvinnor. Golfklubbarna borde följa detta exempel, samt berätta om hur antalet kvinnliga medlemmar utvecklas och vad man arbetar med i frågan.

vertical arrows  Visa mer / Dölj Erhållna synpunkter och förslag

1. För att få tjejer att spela golf behöver de duktiga tjejer som förebilder. Vasatorp är för mig en framgångssaga. Genom att anordna en ET-tävling för damer hämtar de hem förebilderna. Massor med tjejer går och tittar på dessa och vad händer 10 år senare. Jo de är på samma nivå. Golftränare 1

2. Tjejer (precis som killar) är i stort behov av att få vara på golfbanan med sina kompisar. Därför behöver man som klubb komma över den kritiska gränsen med att ”bara” ha få tjejer som man tränar i samma grupp som killar. De behöver vara ett gäng och de behöver få tid tillsammans. Golftränare 1

Dropgolf är världens första könsneutrala sätt att spela golf

manligt och kvinnligt

Omslag med slagkraft

Vem är hon?

Hon sitter på ett omslag av Golf Week:s årliga kvinnonummer. Av någon anledning är hon inte avbildad slående en boll så långt och hårt som hon är kapabel att att göra, hon är enbart vacker.

Jo förresten, hon heter Paula Creamer och har hittills vunnit 12 LPGA tourtävlingar.

""
Familjer kvinnor nybörjare

Det sägs ofta att golf måste möta familjer, kvinnor och nybörjare på ett bättre sätt. Om detta inte bara ska vara en fagert tal behöver man vara öppen inte bara för nya vägar, utan framför allt för att prova sig fram. Se världen som ett laboratorium i realtid.

Sajter om kvinnor och golf

Womens golf

Fler förslag mottages gärna