""Blogg om golfmarknaden och golf

Denna golfblogg tar upp blandade fakta om trender, förändringar och kommersiella frågor i golfmarknaden och handlar inte om nöjet att spela golf, vilket Dropgolf är ETT exempel på. Johan Schlasbergs personliga åsikter - är markerade med rött. Dina synpunkter är välkomna.

 

Assartorp, Kristianstad Åhus och Svalöv

December 19, 2014

I dessa tider är i det inte alla golfklubbar som klarar cuten. Assartorps GK kvalade in till några års fortsatt spel genom att man sålde sin mark och sina byggnader för 9 MSEK till ett investmentbolag som också driver Utmaningarnas hus i Malmö. Efter skuldbetalning ger detta klubben c:a 5.5 MSEK som likvidbuffert för framtiden. Det var intressant att lyssna - med tillstånd därtill - på diskussionen. En majoritet av de drygt 200 närvarande medlemmarna var 50+ och valde att garanterat få spela på sin egen bana några år till framför att få sitt medlemskap subventionerat under några år på andra klubbar. Det hade varit intressant att få en uppfattning om vad medlemmarna hade gjort om klubben lagts ner. Hade man valt ny klubb efter fysisk närhet, vänkretsen, banans kvalitet eller ??? Jag föreslå att klubben gör en liten enkät om detta.

Kristianstads GK i Åhus har också fått nya kapitalstarka ägare och kommer att utvecklas och klara sig länge. Situationen för Svalövs GK ser däremot ganska mörk ut. Mark och bana är till salu till ett pris som ligger långt över markvärdet. Marken tillhörde tidigare Trolleholms gods och de lär inte vilja driva golfbana. Man ha bett medlemmarna att vänta med att byta klubb i några månader, men vi har tidigare sagt att sådana affärer måste gå fort idag annars finner golfarna nya hemmabanor.

2014.10.30

Klubb i kris och transparens

Många golklubbar tyngs av ett sjunkande antal medlemmar. Enligt SGF:s statistik för 2014 förlorade 56% av alla klubbar 11 eller fler medlemmar - se förklarande analys av hur SGF räknar antalet medlemmar. Assartorps GK är bland dessa klubbar och som framgår av posten nedan säljer man nu sina tillgångar och framtiden är minst sagt oklar.

Hur öppen ska en klubb vara med att ekonomin är svag eller att man de facto befinner sig i en krissituation?
Min uppfattning, som strategikonsult, är att problemklubbar ska vara mycket mer öppna med sin situation för att öka medlemmarnas förståelse för olika former av lösningar. Probleminsikten behöver delas av flera och det behövs en öppnare dialog - också direkt på hemsidan - om möjliga vägar framåt. Idégeneration och alternativdiskussion behöver gå fortare. I kris är tid en knapp tillgång.

Styrelsen i Assartorps GK skriver att klubben även efter en markförsäljning, där banan kanske blir åker, kan fortsätta som klubb på ett eller annat sätt. Är detta sannolikt? Jag talade med några medlemmar häromdagen och de verkade inte tro på någon Assartorps GK nästa år. Grannklubben Sturup Park Golf stängde tidigare i år - se analys.

Kan klubbar som Assartorp ha en framtid som 9-håls banor?

Assartorps GK i Skåne säljer ut

Oktober 30, 2014

Antalet medlemmar i Assartorps GK har gått ner under ett antal år och styrelsen har efter ett misslyckat försök till aktieemission beslutat att sälja såväl mark - 66 ha - som byggnader. Uppdraget har gått till LRF konsult - se prospektet.

På hemsidan säger styrelsen att Styrelsen undersöker i nuläget två inriktningar; en där golfspel även fortsättningsvis kan utövas på vår befintliga anläggning och en där Assartorps GK i stället ”flyttar in” på en eller flera andra klubbar i närområdet.

Klubbens ordförande, Leif Bågesjö, sade till Sydsvenskan i april 2013 att Skåne har sjuttio golfbanor ... Tio borde egentligen plöjas ner. Hmm.

2014.10.29

SGF pratar upp statistiken

Den 28 oktober publicerade Golf.se en artikel om antalet medlemmar i svenska golfklubbar 2014. Rubriken är Golfen ökar igen och antalet nya medlemmar sägs vara 980. Bo Bengtsson, vice generalsekreterare i SGF säger Det är roligt att det nu äntligen visar plus och det är viktigt för sporten att trenden är bruten. Det betyder att vi nu kan prata om golfen i positiva ordalag igen. Människor känner att de är med i någonting som känns rätt. Artikeln tar dock också upp problemet med svårigheterna att rekrytera och behålla kvinnor och säger att 13.000 kvinnor som blev nya medlemmar 2013, inte förnyade sitt medlemskap 2014.

Som jag ser det kan det kännas lika rätt att arbeta med och spela golf även om antalet medlemmar hade sjunkit med 50.000. Om man inte tror att skönmålning är en del i problemlösning ska man titta djupare i Medlemsstatistiken.

Golf har bl a ett stort föryngringsproblem, ett stort kvinnoproblem och troligen en oredovisad dold förändring av typen av medlemskap. Minustrenden räddades av att antalet medlemmar över 71 år ökade med 5.396. Jag talade häromdagen men en pro med goda nationella insikter som sa att om trenden fortsätter så här har vi inga kvinnliga juniorer om tre år. Golfarnas åldersfördelning är ett stort problem. Brevlådeklubben Bryttsäter är den klubb som fått flest nya medlemmar (+2.918). Då troligen många av dessa tidigare var fullbetalande medlemmar i andra klubbar visar siffran på hur typen av medlemskap förändras. Detta borde analyseras mer då denna tendens - om det är sant - försvagar många klubbars ekonomi. 56% av alla klubbar har under 2014 haft en minskning på 11 eller fler medlemmar.

Min slutsats är att golfutvecklingen och problemlösningen i grunden tjänar på en större transparens om vad som egentligen sker. SGF har en statistisk guldgruva som man borde göra mer tillgänglig för analys och diskussion. I flera avseenden låter Bo Bengtsson som en VD som försöker prata upp börskursen.

SGF-statistik med förhinder

Oktober 22, 2014

Statistik är extra viktigt när en bransch befinner sig i stark förändring. Ett besök idag på golf.se visade att SGF inte publicerat någon statistik över ronder bokade via GIT från augusti 2013 och resten av året. För 2014 var maj den senast redovisade månaden. Se statistikbild från SGF den 22/10.

Min mejlfråga för flera veckor sedan om orsakerna till denna rapporteringsbrist har inte besvarats. Eller viktigare, åtgärdats.

2014.10.13

En reflektion från Golfmässan 2014

Som utställare hade Dropgolf möjlighet att under tre dagar följa mässan på nära håll. De största leverantörerna var där och visade nyheter om klubbor och kläder. Golf.se producerade samtal om trender och inspiration till nästa års inköpslista. Nästa mässa skulle kunna innehålla lite mer om de drivkrafter som påverkar efterfrågan på golfutrustning, golftjänster och själva golfintresset. Därmed skulle kanske fler golfansvariga på klubbar och i styrelser också komma.

Årets sämsta produkt var Segway golf där en säljare åkte runt i gångarna med en golfbag på sin tvåhjuling. Det är roligt att köra Segway, men golfbranschen får bestämma sig om golf ska bygga vidare på människors bild av att golf som en del i en sund livsstil eller om det inte spelar någon roll om banorna sakta men säkert fylls av friska personer som åker Segway eller golfbil. Inga klubbar borde lockas att ha/leasa några Segway:s eller för den delen golfbilar för friska personer. Det är kortsiktiga intäkter. Stå emot dessa sirensånger. På S:t Andrews finns sex golfbanor och en R&A medlem berättade för mig att där sammanlagt finns två golfbilar. Enough said.
Läs mer om golfkultur och strategi.

Nordic Golf Fair 2014

Augusti 29, 2014

Årets stora nordiska mässa för golfbranschen äger rum den 1-3 oktober i Malmö. Länk till mässan.

Dropgolf gör sin debut bland utställarna och det är ännu ett steg på vägen att göra spelformen Dropgolf mer allmänt känd.

Vi delar ut Dropgolfs scorekort och pratar gärna närspel och golfkultur.

Nya golfbanor i USA

Augusti 17, 2014

I en artikel skriver NGF (National Golf Association) att det 2013 startade 14 nya golfbanor i USA. En av de som fått mest lovord är The Cliffs i South Carolina som är designad av Gary Player. Under året stängde 157 golfbanor. Man räknar med att denna nettoreduktion av golbanor kommer att fortsätta ytterligare några år till dess att man når en balans mellan utbud och efterfrågan. Dock finns c:a 15.000 banor att välja på i USA. Och c:a 28.000 medlemmar i PGA, varav de flesta ger golflektioner. Många av dessa pro:s ger goda tips via YouTube.

2014.08.13

Vänder golftrenden i år?

Gunnar Håkansson, ordförande i Svenska Golfförbundet, undrar i en ledare på golf.se om 2014 är det år då golfspel vänder uppåt igen efter en nergång på 10 år.

Han skriver Förra året fick golfen 50 166 nya och återvändande medlemmar. En fantastisk siffra och ingen kan väl hävda att vi har rekryteringsproblem. Men också ... att klubbarna förlorade 56 973 individer som medlemmar ... och ... En särskilt skrämmande insikt är att vi förlorar kvinnor i alla åldrar i allt snabbare takt. Andelen kvinnor är bara 28 procent i vår sport, vilken har alla förutsättningar för att vara jämlik.

Det framgår tydligt att golf i Sverige som i andra länder har relativt stora in- och utflöden (churn rate för att låna ett uttryck från telekombranschen). Han talar mot bättre vetande om golfens förutsättningar att vara jämlik. Golfvärlden och golfindustrin styrs av mycket tydliga manliga normer - köp en ny driver och slå längre är ett enkelt exempel.

Om SGF hade så önskat hade de kunnat presentera en mycket mer omfattande och intressant statistik om golfspel i Sverige. Ändrar vi medlemsformer? Byter vi klubbar och hur långt (närkonkurrens)? Och mycket mer.

Det är lätt att hävda att klubbarna har rekryteringsproblem.

TaylorMade backade 18% första halvåret

Augusti 13, 2014

Den stora sportkoncernen Adidas rapporterar att försäljningen för Adidas-TaylorMade minskade 18% första halvåret på grund av ... the continued weakness in the golf market, where retail inventories remain high and participation continues to decline.

Utan att ange siffror säger konkurrenten Puma om sin golfverksamhet (Puma-Cobra) att ... Golf equipment sales declined during the quarter due to the weaker golfing environment. Tongångarna hos Callaway är i år mer positiva även om andra kvartalet var svagare än förväntat. De räknar med att årets försäljning når c:a 890 MUSD och en vinst på 15-20 MUSD. Om detta lyckas vore det första vinståret sedan 2008.

C:a 500 PGA golf pro:s avskedade på en gång

Juli 24, 2014

Dick's Sporting Goods är en av USA:s största sportkedjor, men i veckan avskedade man närmare 500 PGA-proffs. Den tidigare strategin var att varje butik skulle ha minst en PGA pro för att hjälpa kunderna att köpa rätt utrustning. Försäljningen av golfprodukter hade under 2014 fortsatt den sjunkande trenden från föregående år.

I samma artikel sägs också att mediaintresset för golf i USA minskat kraftigt sedan föregående år. Sista dagen i British Open sågs av 28% färre personer än 2013. Samma tendens gällde för flera andra majors-tävlingar. I artikeln refereras också till en artikel i Wall Street Journal om orsakerna till det sjunkande golfintresset. Först på listan står att golf tar alltför lång tid.

Dick's som är en av TaylorMade:s största kunder angav som ytterligare skäl för åtgärden att de köpt in för många klubbor av TaylorMade och att producenten kommit ut med alltför många nya klubbor under kort tid.

2014.02.06

Golfnyttan i samhället

I årets (2014) första nummer av tidningen Golf&Affärer presenteras projekt Golfnyttan i samhället. I ledaren skriver SGF:s generalsekreterare - mot bakgrund av den svaga ekonomin i många klubbar - Golfnyttan i samhället är därför ett initiativ som SGF lanserar för att bredda synen på golf i samhället och som kan hjälpa klubben utveckla sin verksamhet.

Under rubriken Fem fakta om golfnyttan i samhällen, står i pkt 1 att projektet bygger på tre teman: samhällsekonomi, hälsa samt natur och miljö.

I grunden handlar projektet om att klubbarna ska få större intäkter och jag är inte övertygad om att konceptet med golfnyttan i samhället löser detta problem. Jag återkommer till ämnet när vi - förhoppningsvis - sett lite resultat av konceptet.

Det finns inga data som säger att golf är hälsosammare än att gå ut med hunden. Det skrivs förmodligen 100 gånger mer på golf.se om nya finesser på drivers än om natur och miljö. Men att golf är en viktig faktor för sysselsättning och turism med mera är aspekter som förtjänar att lyftas fram.

Open or not so open innovation. Om Hackgolf

Februari 5, 2014

VD:n på TaylorMade (Adidas) är bekymrad - videointervju via Golfchannel - över att så många slutar spela golf. Han säger att alla makroindikatorer de senaste åren pekar på ett minskande intresse för golf, ett minus på c:a 25% över en 10-års- period.

För att öka intresset för golf - och öka sin försäljning - presenterade man på den stora golfproffsmässan i Florida i januari 2014 ett nytt grepp som heter Hackgolf. Den uttalade ambitionen är att få in outside-the-box idéer som kan öka golfintresset. TaylorMade har avsatt 5 miljoner USD för att få fart på idégenererandet. Intressant och läsvärt.

Om du har några idéer kan du registrera dig och får därmed ett stort forum. MEN, LÄS VILLKOREN FÖRST. TaylorMade kan använda alla dina uppslag, bilder med mera i stort sett precis som dom vill. Open innovation är ett koncept som används inom allt fler områden, men detta är - om än lovvärt - en variant som kan diskuteras.

Går det bra eller dåligt för golf i Sverige?

December 8, 2013

Den 29 november 2013 publicerades en artikel på Golf.se om att Sverige upplevt en rekordhöst för golf. Säsongen började svagt på grund av (o)väder, men ändå noterades rekordmånga - 6.1 miljoner - tidbokningar. SGF:s bitr generalsekreterare är mycket nöjd med utvecklingen. Man kan också i artikeln läsa meningen Golfsporten upplever inga rekryteringsproblem. Möjligen har de 101 klubbar som redovisar ett sjunkande antal medlemmar en annan syn på saken?

2013.11.06

Konkurser i golfbranschen

I slutet av oktober 2013 stängde elektronikföretaget Media Markt sitt varuhus i Malmö. I samma vecka gick Hökensås GK i Västergötland i konkurs. Branschen för hemelektronik är under stor press precis som golfmarknaden om än av lite olika skäl

Media Markt kommer inte att återuppstå i Malmö, medan däremot många säkert hoppas att Hökensås GK kan återuppstå. Vi kommer att få se många klubbar genomgå en rekonstruktion eller gå i konkurs de närmsta åren. Det bästa för golfmarknaden i stort vore om ett antal av dessa aldrig återuppstod igen.

Uppdatering: Hökensås GK lyckades med en nystart.
Så gjorde också Hässlegårdens GK utanför Hässleholm.

Färre golfrundor i USA och försäljningen minskar

Oktober 22, 2013

Antalet spelade golfrundor i USA är t o m augusti 6% lägre för 2013 jämfört med 2012. Försäljningen av drivers är -2.7%, -9,4% för fairway woods, -3,3% för hybrider, -8,8% för putters, -1,% för wedgar och +2,6 för järnklubbor. Bollar är -1% .

Den svaga tendensen för golf i USA fortsätter

Augusti 15, 2013

Antalet spelade golfrundor i USA minskade 9,7% första halvåret 2013 jämfört med 2012. Dåligt väder och färre tillgängliga speldagar har påverkat siffrorna.

Svalövs GK är nu med på Dropgolfs klubblista

Juli 17, 2013

TV4 uppmärksammade att Svalövs Golfklubb blev den första klubb som gick med i Dropgolfs klubblista. TV4 gjorde ett reportage där bland andra klubbens ordförande Britta Maltesson och tränaren Peter Jakobsson spelade Dropgolf med stor entusiasm. [Bokskogens GK och Elisefarm GC tillkom i augusti].

Håller St. Andrews i Skottland på att förstöras?

Juni 25, 2013

Darius Oliver, som publicerar Planet Golf, en mycket erkänd golfsajt, skrev i november 2012 en artikel Skandal på The Old Course - strukturella förändringar planeras på St. Andrews.

Han är mycket kritisk mot ledningen för St. Andrews som i sin ambition att försvåra banan för proffseliten gör den längre, svårare och mindre njutbar för alla andra. Han går igenom ändringarna hål för hål men finner inget positivt och skriver att Old Tom - Tom Morris, skotsk golflegend - vrider sig i sin grav.

Han är djupt oroad av att anpassningen av St. Andrews för proffseliten kommer att kopieras av många andra klubbar och menar att golfbanearkitekterna istället borde anstränga sig att göra golfbanorna mer intressanta och roliga att spela. Att enbart göra dom svåra kräver enligt Oliver ingen skicklighet.

2013.06.22

Skilda världar

Det förefaller mig som att golf i framtiden alltmer blir två eller flera olika sporter. Den ena kan vi kanske kalla mediagolf där stora globala bolag - sponsorer, annonsörer och mediabolag - styr utvecklingen och den andra där golf är mer av en social promenadsport och en livsstil.

Den senare behöver mycket lite av mer teknologi och den förra vill fånga så många som möjligt så länge som möjligt framför bildskärmar av alla de slag.

Golfindustrin vill ha mer teknologi

Juni 19, 2013

I början av juni var det en stor konferens i Skottland om och för golfindustrin. Gary Players son Marc, som idag leder familjens golfaffärer Black Knight International tycker att förändringstakten i golfbranschen är alltför låg. Han fortsatte med att säga Teknologin gör det möjligt för oss att kommunicera i realtid med en global publik och detta ger proffsgolfen en möjlighet att bli mer underhållande, rolig och sexig. Vi behöver ta till oss mer teknologi och få en större publik.

En annan paneldebattör, Chris Burton global sponsorchef för datajätten SAP, sa att vi ännu inte har investerat i golf, eftersom vi inte ser en sammanhängande nytta i vad golfsponsring kan ge utöver dagens modell av direktsponsring. Men han ser fram emot mer teknologi i golf som till exempel sensorer i golfklubbor och chip i golfbollar - allt i syfte att göra golf mer underhållande för en global publik.

Fortsatt ras för golf i USA

Juni 12, 2013

Antalet golfrundor i USA minskade i april med 14.8% jämfört med 2012.

Financial Times bilaga om golf

Maj 25, 2013

En av artiklarna handlar om de enorma sponsorkontrakt de ledande golfstjärnorna fått och att golf är den sport som får näst mest sponsorpengar av alla idrotter. Volvo och BMW är bland de som sponsrat golf i mer än 25 år.

Golf och ekologi, den stora marknaden för golfkläder och de många innovationerna som gör att många idag kan slå längre och med större säkerhet tas upp i andra artiklar. Om 16 månader är det dags igen för Ryder Cup, denna gång i Skottland på Gleneagles. Man räknar med att tävlingen tillför c:a en miljard SEK till den skotska ekonomin och att den globala TV-publiken uppgår till c:a 500 miljoner per dag och c:a 45.000 åskådare på banan varje dag. Mer om mediaformat och TV.

I förberedelserna ingår att byta ut 1.000 ton sand i bunkrarna, flytta 50.000 ton jord och anlägga 30.000 kvadratmeter fairway. Allt detta på en bana som länge har rankats som en av de bästa i Europa.

Den inledande artikeln handlar om det ekonomiska och moraliska hälsoläget i golfvärlden. Tiger Woods felaktiga dropp i US Masters fortsätter att vara kontroversiellt. Golf i USA och Europa har ekonomiska problem, medan golf i Asien går framåt. Att golf är en gren i nästa Olympiad uppfattas med rätta som en stor möjlighet. Damgolfen - Ladies European Tour - har fått en ny ledning och här satsas det framåt med bl a bättre kontroll över hur damgolf visas i TV och andra media.

2013.05.15

Trend eller tillfälligheter

När man ser de svaga siffrorna för antalet spelade golfrundor för de fyra första månaderna 2013 i USA, påminns man om svårigheten att i sin analys skilja mellan mer tillfälliga faktorer och mer strukturella faktorer. Detta gäller alla branscher.

Golfåret har börjat illa i USA

Maj 15, 2013

Antalet spelade golfrundor i USA var i mars 2013 23% lägre än mars 2012. För årets tre första månader är minskningen totalt 15.4% jämfört med 2012.

Ogynsamma väderförhållanden anges som den grundläggande orsaken. De regionala skillnaderna är stora: I t. ex New England är minskningen YoY (year on year) 55.3% medan den i region Pacific (bl a Californien) är +3.6% YoY.

Golfrundor rejält ner i England 2012

April 22, 2013

Golfstatistiken för England för 2012 visade att antalet spelade rundor minskat med 13% jämfört med föregående år. Antalet golfspelare minskade 2012 med c:a 400.000, vilket är de sämsta siffrorna det senaste decenniet. England har c:a 3.5 miljoner golfspelare som har gått minst en 18-hålsrunda det senaste året.

Studien som är gjord av Sports Marketing Surveys Inc. säger att detta delvis kan bero på dåligt väder och OS-events. Många som svarade på enkäten sa att de räknade med att spela fler rundor 2013.

2013.04.22

Strategi och förändring

En golfklubb är ofta både en förening och ett småföretag. Till skillnad från de flesta småföretag har man en styrelsemodell som gör att de flesta förändringar går långsamt och man har en hög konsensuströskel (man vill vara överens och vara vänner). När förändringskraven ökar och det krävs mer professionalism får många klubbar allvarliga styr- och strategiproblem.

Golf i Skåne

April 21, 2013

Sydsvenskan hade idag ett sex sidor långt reportage om "Golf i uppförsbacke" som rubriken var på tidningens förstasida. och texten börjar Skånska golfklubbar går back. Konkurrensen är hård och många klubbar hotas av konkurs.

Tidningen citerar branschfolk som säger att det bara är en tidsfråga innan några av Skånes golfklubbar måste läggas ner och man har kontaktat 64 klubbar i Skåne och frågat om ekonomi, resultat och antal medlemmar 2012 och 2007. Mycket pedagogiskt och informativt. Tidningen skriver att de skånska klubbarna gick med 2.753.879 kr i förlust 2012. Här blev det dock rejält fel, eftersom enbart PGA National i Bara gick 26.534.000 kr back. Andra med svagt resultat är Rya GK (-1.900.000 kr), Bokskogens GK (-1.300.000 kr och dessutom genomgick man en rekonstruktion - ett slags avtalad konkurs), Lunds GK (-742.000 kr, flera förlustår i rad), Bjäre GK (-631.000 kr), Flommens GK (-600.000 kr och Romeleåsens GK (-600.000 kr). Det finns också flera klubbar med överskott t ex Kävlinge GK (+935.000 kr), Torekovs GK (+500.000 kr och Båstad GK (+371.000 kr)

SDS konstaterar att 30 av Skånes golfklubbar har vikande medlemsantal och att man anstränger sig både för att behålla de medlemmar man har och jaga nya. Marie Wennesten-From är pro på Örestads GK och hon säger på tal om golfens kris "När man frågar folk varför de slutat med golf är tid, pengar och prestationer allt de talar om. I den ordningen. Folk har mycket för sig nuförtiden. Mycket annat lockar. Enligt henne är det viktigt att golfen inte tar onödig tid. Det ska inte ta för lång tid för nybörjare att komma in i spelet, inte ta för långt id att spela en golfrunda, inte vara för svårt att boka en tid".

2013.04.02

Golfbilar

Är det bra för golfen om allt fler rundor spelas med golfbil? Vår uppfattning är att detta förstärker mångas bild av golf som en sport för trötta och äldre, om än det kortsiktigt ger ökade intäkter och åkarna service. Det motverkar de flesta klubbars ambition att rekrytera unga människor.

En ökad användning av golfbilar slår också mot Svenska Golfförbundets och många andras stora ansträngningar att framställa golf som en hälsosam aktivitet. Att vissa verkligen kan behöva en golfbil är en annan sak.

Om elbilar

April 2, 2013

ECGOA - European Golf Owners Association, publicerade i sitt nyhetsbrev en artikel om en golfbana i Finland, Kytaja Golf, där man det senaste året ökat antalet elbilar till 75 och var mycket nöjda med detta. Inte minst var detta populärt bland företagskunderna.

I USA spelas över hälften av alla golfrundor av personer i golfbilar.

Se också att regelverket i Sverige nu förenklats för uthyrning av golfbilar. Källa: Svenska Golf 24.4.2013.

2013.03.22

Golfbanearkitektur

För det första är jag inte särskilt positiv till att golfklubbar låter sig imponeras av framgångsrika golfspelare som sätter sitt varumärke på en golfbanedesignfirma. För det andra krävs en bättre strategisk analys av vad banförändringarna har för avsikt och konsekvenser; ur vanliga spelares synvinkel, kostnads- och underhållsmässigt och i ett riskperspektiv. Många klubbar har gått under eller gått ner för (efter-) räkning på grund av felaktiga ombyggnadsprojekt.

Det pågår en form av makt- och prestigekamp mellan de som vill anpassa banorna till proffscirkusen och de som vill utveckla banorna utan att för den skull göra de svårare. Dropgolf tar entydigt ställning för den senare strategin.

Om vad denna golfblogg handlar/inte handlar om

Bloggens fokus är golfmarknaden, golfindustrin och dess strategiska situation och utmaningar. Det kommer inte att stå något om enskilda spelare, tävlingsresultat, spelteknik, utrustningar och hur roligt golf är och vilka upplevelser det ger i form av möten med människor, natur eller mina egna fåfänga försök att gå på par i Dropgolf® .

Denna blogg betraktar golfvärlden från mitt perspektiv som strategi- och innovationskonsult.