golfblogg golfblogg

ÅSIKTER

Golfnyttan i samhället

I årets (2014) första nummer av tidningen Golf&Affärer presenteras projekt Golfnyttan i samhället. I ledaren skriver SGF:s generalsekreterare - mot bakgrund av den svaga ekonomin i många klubbar - Golfnyttan i samhället är därför ett initiativ som SGF lanserar för att bredda synen på golf i samhället och som kan hjälpa klubben utveckla sin verksamhet.

Under rubriken Fem fakta om golfnyttan i samhällen, står i pkt 1 att projektet bygger på tre teman: samhällsekonomi, hälsa samt natur och miljö.

I grunden handlar projektet om att klubbarna ska få större intäkter och jag är inte övertygad om att konceptet med golfnyttan i samhället löser detta problem. Jag återkommer till ämnet när vi - förhoppningsvis - sett lite resultat av konceptet.

Det finns inga data som säger att golf är hälsosammare än att gå ut med hunden. Det skrivs förmodligen 100 gånger mer på golf.se om nya finesser på drivers än om natur och miljö. Men att golf är en viktig faktor för sysselsättning och turism med mera är aspekter som förtjänar att lyftas fram.

2014.02.06

Konkurser i golfbranschen

I slutet av oktober 2013 stängde elektronikföretaget Media Markt sitt varuhus i Malmö. I samma vecka gick Hökensås GK i Västergötland i konkurs. Branschen för hemelektronik är under stor press precis som golfmarknaden om än av lite olika skäl

Media Markt kommer inte att återuppstå i Malmö, medan däremot många säkert hoppas att Hökensås GK kan återuppstå. Vi kommer att få se många klubbar genomgå en rekonstruktion eller gå i konkurs de närmsta åren. Det bästa för golfmarknaden i stort vore om ett antal av dessa aldrig återuppstod igen.

Golfbanearkitektur

För det första är jag inte särskilt positiv till att golfklubbar låter sig imponeras av framgångsrika golfspelare som sätter sitt varumärke på en golfbanedesignfirma. För det andra krävs en bättre strategisk analys av vad banförändringarna har för avsikt och konsekvenser; ur vanliga spelares synvinkel, kostnads- och underhållsmässigt och i ett riskperspektiv. Många klubbar har gått under eller gått ner för (efter-) räkning på grund av felaktiga ombyggnadsprojekt.

Det pågår en form av makt- och prestigekamp mellan de som vill anpassa banorna till proffscirkusen och de som vill utveckla banorna utan att för den skull göra de svårare. Dropgolf tar entydigt ställning för den senare strategin.

Skilda världar

Det förefaller mig som att golf i framtiden alltmer blir två eller flera olika sporter. Den ena kan vi kanske kalla mediagolf där stora globala bolag - sponsorer, annonsörer och mediabolag - styr utvecklingen och den andra där golf är mer av en social promenadsport och en livsstil.

Den senare behöver mycket lite av mer teknologi och den förra vill fånga så många som möjligt så länge som möjligt framför bildskärmar av alla de slag.

Trend eller tillfälligheter

När man ser de svaga siffrorna för antalet spelade golfrundor för de fyra första månaderna 2013 i USA, påminns man om svårigheten att i sin analys skilja mellan mer tillfälliga faktorer och mer strukturella faktorer. Detta gäller alla branscher.

Strategi och förändring

En golfklubb är ofta både en förening och ett småföretag. Till skillnad från de flesta småföretag har man en styrelsemodell som gör att de flesta förändringar går långsamt och man har en hög konsensuströskel (man vill vara överens och vara vänner). När förändringskraven ökar och det krävs mer professionalism får många klubbar allvarliga styr- och strategiproblem. Läs mer ..

Golfbilar

Är det bra för golfen om allt fler rundor spelas med golfbil? Vår uppfattning är att detta förstärker mångas bild av golf som en sport för trötta och äldre, om än det kortsiktigt ger ökade intäkter och åkarna service. Det motverkar de flesta klubbars ambition att rekrytera unga människor.

En ökad användning av golfbilar slår också mot Svenska Golfförbundets och många andras stora ansträngningar att framställa golf som en hälsosam aktivitet. Att vissa verkligen kan behöva en golfbil är en annan sak.

""Blogg om golfindustrin och golfmarknaden

Introduktion. Golfbranschen är inne i en stor förändringsprocess.
Denna golfblogg tar upp blandade fakta och framför Johan Schlasbergs personliga åsikter. Dina synpunkter är välkomna.

 

Open or not so open innovation. Om Hackgolf

Februari 5, 2014

VD:n på TaylorMade (Adidas) är bekymrad - videointervju via Golfchannel - över att så många slutar spela golf. Han säger att alla makroindikatorer de senaste åren pekar på ett minskande intresse för golf, ett minus på c:a 25% över en 10-års- period.

För att öka intresset för golf - och öka sin försäljning - presenterade man på den stora golfproffsmässan i Florida i januari 2014 ett nytt grepp som heter Hackgolf. Den uttalade ambitionen är att få in outside-the-box idéer som kan öka golfintresset. TaylorMade har avsatt 5 miljoner USD för att få fart på idégenererandet. Intressant och läsvärt.

Om du har några idéer kan du registrera dig och får därmed ett stort forum. MEN, LÄS VILLKOREN FÖRST. TaylorMade kan använda alla dina uppslag, bilder med mera i stort sett precis som dom vill. Open innovation är ett koncept som används inom allt fler områden, men detta är - om än lovvärt - en variant som kan diskuteras.

Går det bra eller dåligt för golf i Sverige?

December 8, 2013

Den 29 november 2013 publicerades en artikel på Golf.se om att Sverige upplevt en rekordhöst för golf. Säsongen började svagt på grund av (o)väder, men ändå noterades rekordmånga - 6.1 miljoner - tidbokningar. SGF:s bitr generalsekreterare är mycket nöjd med utvecklingen. Man kan också i artikeln läsa meningen Golfsporten upplever inga rekryteringsproblem. Möjligen har de 101 klubbar som redovisar ett sjunkande antal medlemmar en annan syn på saken?

Lite återhämtning för golf i USA, men försäljningen minskar

Oktober 22, 2013

Antalet spelade golfrundor i USA är t o m augusti 6% lägre för 2013 jämfört med 2012. Försäljningen av drivers är -2.7%, -9,4% för fairway woods, -3,3% för hybrider, -8,8% för putters, -1,% för wedgar och +2,6 för järnklubbor. Bollar är -1% .

Den svaga tendensen för golf i USA fortsätter

Augusti 15, 2013

Antalet spelade golfrundor i USA minskade 9,7% första halvåret 2013 jämfört med 2012. Dåligt väder och färre tillgängliga speldagar har påverkat siffrorna.

Svalövs GK har gått med i Dropgolfs nätverk

Juli 17, 2013

TV4 uppmärksammade att Svalövs Golfklubb blev den första klubb som gick med i Dropgolfs Nätverk. TV4 gjorde ett reportage där bland andra klubbens ordförande Britta Maltesson och tränaren Peter Jakobsson spelade Dropgolf med stor entusiasm. [Bokskogens GK och Elisefarm GC tillkom i augusti].

Håller St. Andrews i Skottland på att förstöras?

Juni 25, 2013

Darius Oliver, som publicerar Planet Golf, en mycket erkänd golfsajt, skrev i november 2012 en artikel Skandal på The Old Course - strukturella förändringar planeras på St. Andrews.

Han är mycket kritisk mot ledningen för St. Andrews som i sin ambition att försvåra banan för proffseliten gör den längre, svårare och mindre njutbar för alla andra. Han går igenom ändringarna hål för hål men finner inget positivt och skriver att Old Tom - Tom Morris, skotsk golflegend - vrider sig i sin grav.

Han är djupt oroad av att anpassningen av St. Andrews för proffseliten kommer att kopieras av många andra klubbar och menar att golfbanearkitekterna istället borde anstränga sig att göra golfbanorna mer intressanta och roliga att spela. Att enbart göra dom svåra kräver enligt Oliver ingen skicklighet.

Golfindustrin vill ha mer teknologi

Juni 19, 2013

I början av juni var det en stor konferens i Skottland om och för golfindustrin. Gary Players son Marc, som idag leder familjens golfaffärer Black Knight International tycker att förändringstakten i golfbranschen är alltför låg. Han fortsatte med att säga Teknologin gör det möjligt för oss att kommunicera i realtid med en global publik och detta ger proffsgolfen en möjlighet att bli mer underhållande, rolig och sexig. Vi behöver ta till oss mer teknologi och få en större publik.

En annan paneldebattör, Chris Burton global sponsorchef för datajätten SAP, sa att vi ännu inte har investerat i golf, eftersom vi inte ser en sammanhängande nytta i vad golfsponsring kan ge utöver dagens modell av direktsponsring. Men han ser fram emot mer teknologi i golf som till exempel sensorer i golfklubbor och chip i golfbollar - allt i syfte att göra golf mer underhållande för en global publik.

Fortsatt ras för golf i USA

Juni 12, 2013

Antalet golfrundor i USA minskade i april med 14.8% jämfört med 2012.

Financial Times bilaga om golf

Maj 25, 2013

En av artiklarna handlar om de enorma sponsorkontrakt de ledande golfstjärnorna fått och att golf är den sport som får näst mest sponsorpengar av alla idrotter. Volvo och BMW är bland de som sponsrat golf i mer än 25 år.

Golf och ekologi, den stora marknaden för golfkläder och de många innovationerna som gör att många idag kan slå längre och med större säkerhet tas upp i andra artiklar. Om 16 månader är det dags igen för Ryder Cup, denna gång i Skottland på Gleneagles. Man räknar med att tävlingen tillför c:a en miljard SEK till den skotska ekonomin och att den globala TV-publiken uppgår till c:a 500 miljoner per dag och c:a 45.000 åskådare på banan varje dag. Mer om mediaformat och TV.

I förberedelserna ingår att byta ut 1.000 ton sand i bunkrarna, flytta 50.000 ton jord och anlägga 30.000 kvadratmeter fairway. Allt detta på en bana som länge har rankats som en av de bästa i Europa.

Den inledande artikeln handlar om det ekonomiska och moraliska hälsoläget i golfvärlden. Tiger Woods felaktiga dropp i US Masters fortsätter att vara kontroversiellt. Golf i USA och Europa har ekonomiska problem, medan golf i Asien går framåt. Att golf är en gren i nästa Olympiad uppfattas med rätta som en stor möjlighet. Damgolfen - Ladies European Tour - har fått en ny ledning och här satsas det framåt med bl a bättre kontroll över hur damgolf visas i TV och andra media.

Golfåret har börjat illa i USA

Maj 15, 2013

Antalet spelade golfrundor i USA var i mars 2013 23% lägre än mars 2012. För årets tre första månader är minskningen totalt 15.4% jämfört med 2012.

Ogynsamma väderförhållanden anges som den grundläggande orsaken. De regionala skillnaderna är stora: I t. ex New England är minskningen YoY (year on year) 55.3% medan den i region Pacific (bl a Californien) är +3.6% YoY.

Golfrundor rejält ner i England 2012

April 22, 2013

Golfstatistiken för England för 2012 visade att antalet spelade rundor minskat med 13% jämfört med föregående år. Antalet golfspelare minskade 2012 med c:a 400.000, vilket är de sämsta siffrorna det senaste decenniet. England har c:a 3.5 miljoner golfspelare som har gått minst en 18-hålsrunda det senaste året.

Studien som är gjord av Sports Marketing Surveys Inc. säger att detta delvis kan bero på dåligt väder och OS-events. Många som svarade på enkäten sa att de räknade med att spela fler rundor 2013.

Golf i Skåne

April 21, 2013

Sydsvenskan hade idag ett sex sidor långt reportage om "Golf i uppförsbacke" som rubriken var på tidningens förstasida. och texten börjar Skånska golfklubbar går back. Konkurrensen är hård och många klubbar hotas av konkurs.

Tidningen citerar branschfolk som säger att det bara är en tidsfråga innan några av Skånes golfklubbar måste läggas ner och man har kontaktat 64 klubbar i Skåne och frågat om ekonomi, resultat och antal medlemmar 2012 och 2007. Mycket pedagogiskt och informativt. Tidningen skriver att de skånska klubbarna gick med 2.753.879 kr i förlust 2012. Här blev det dock rejält fel, eftersom enbart PGA National i Bara gick 26.534.000 kr back. Andra med svagt resultat är Rya GK (-1.900.000 kr), Bokskogens GK (-1.300.000 kr och dessutom genomgick man en rekonstruktion - ett slags avtalad konkurs), Lunds GK (-742.000 kr, flera förlustår i rad), Bjäre GK (-631.000 kr), Flommens GK (-600.000 kr och Romeleåsens GK (-600.000 kr). Det finns också flera klubbar med överskott t ex Kävlinge GK (+935.000 kr), Torekovs GK (+500.000 kr och Båstad GK (+371.000 kr)

SDS konstaterar att 30 av Skånes golfklubbar har vikande medlemsantal och att man anstränger sig både för att behålla de medlemmar man har och jaga nya. Marie Wennesten-From är pro på Örestads GK och hon säger på tal om golfens kris "När man frågar folk varför de slutat med golf är tid, pengar och prestationer allt de talar om. I den ordningen. Folk har mycket för sig nuförtiden. Mycket annat lockar. Enligt henne är det viktigt att golfen inte tar onödig tid. Det ska inte ta för lång tid för nybörjare att komma in i spelet, inte ta för långt id att spela en golfrunda, inte vara för svårt att boka en tid".

Om elbilar

April 2, 2013

ECGOA - European Golf Owners Association, publicerade i sitt nyhetsbrev en artikel om en golfbana i Finland, Kytaja Golf, där man det senaste året ökat antalet elbilar till 75 och var mycket nöjda med detta. Inte minst var detta populärt bland företagskunderna.

I USA spelas över hälften av alla golfrundor av personer i golfbilar.

Se också att regelverket i Sverige nu förenklats för uthyrning av golfbilar. Källa: Svenska Golf 24.4.2013.

Mer om denna golfblogg

Bloggens fokus är golfmarknaden, golfindustrin och de förändringar som sker i branschen. Det kommer inte att stå något om enskilda spelare, tävlingsresultat, spelteknik, utrustningar och mycket annat intressant som man t ex hittar på Golf.se.

Jag betraktar golfvärlden från mitt perspektiv som strategi- och förändringskonsult och som innovatör av Dropgolf®.